Prosjekter

I nasjonale fellesprosjekter utvikler vi digitale fellesløsninger sammen med nasjonale aktører og andre kommuner. I disse prosjektene er ofte KS en viktig partner og har ofte en koordinerende rolle.

Felles for mange av de nasjonale fellesløsningene er at de på et eller annet tidspunkt må innføres, men at kommunene selv har en viss påvirkning på når de selv innfører de ulike løsningene.