Prosjekter

For å skape forutsigbarhet og gjøre det enklere for alle involverte å planlegge har Arbeidsutvalget utarbeidet et veikart som viser hvilke prosjekter som kommer i løpet av de neste årene. 

Regionale prosjekter er prosjekter som startes og driftes her i Rogaland. Dette er typisk piloter eller andre prosjekter der vi tester ut nye måter å bruke eksisterende teknologi, eller utvikler ny teknologi til å løse utfordringer eller oppgaver. Budsjett, finansiering, omfang, tidsplan m.m. avklares for det enkelte prosjekt ‚Äčog besluttes av styringsgruppen