Ressursgruppen

Ressursgruppen skal sikre samhandlingen mellom kommunene og understøtte integrerende prosesser.

Ressursgruppen beståer av operative koordinatorer (typisk digitaliseringssjefer) i kommuner som deltar i samarbeidet og leder for sekretariatet.

Gruppen kan utvides med sentrale ressurser innenfor sekretariatets ulike fagområder. Formålet med ressursgruppen er å sikre realisering av samarbeidsavtalens formål, styrke samhandlingen på tvers av kommunene og understøtte integrerende prosesser og oppgaveløsning som bidrar til den felles gjennomføring.