h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Prosjekter

Digi Rogaland gjenbruker erfaring fra innføring i en kommune til å effektivisere og forenkle innføringen i de resterende kommunene. Digi Rogaland bistår med tilrettelegging for økt gevinstrealisering og effektivisering, blant annet ved hjelp av utarbeidelse av verktøykasse for implementering.

Nasjonale prosjekter

Dette er prosjekter som innføres over hele landet i stor skala.

Piloter

Dette er prosjekter som baserer seg på lokale behov her i Rogaland.

Forprosjekter

Prosjekter som ikke er vedtatt av styringsgruppen, hvor det jobbes med å kartlegge om dette er et prosjekt Digi Rogaland skal gjennomføre.

Tjenesteplattform

Informasjon kommer