h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Image Alt

Prosjekter

Digi Rogaland gjenbruker erfaring fra innføring i en kommune til å effektivisere og forenkle innføringen i de resterende kommunene. Digi Rogaland bistår med tilrettelegging for økt gevinstrealisering og effektivisering, blant annet ved hjelp av utarbeidelse av verktøykasse for implementering. Så langt har vi jobbet med to nasjonale prosjekter og ett regionalt.

 1. Digihelse:
  Løsning for å administrere avtaler og kommunisere med den kommunale helsetjenesten. Innbyggeren kan:

  • Sende og motta meldinger fra helse- og omsorgstjenesten
  • Se avtaler om hjemmebesøk og avbestille besøk
  • Få varsler om utførte hjemmebesøk på tekstmelding eller e-post
 2. Digisos:
  Digital søknadsløsning for sosialtjenester. Digitale sosialtjenester bidrar til at kommunene sparer tid og innbyggerne vil få bedre og raskere hjelp. Prosjektet har til nå levert veiviser i økonomisk sosialhjelp og digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Nå jobbes det med løsning for at bruker skal kunne logge seg på nav.no og finne informasjon om egne saker. I tillegg utvikles det en sikker kanal for kommunikasjon mellom bruker og saksbehandler.
 3. Åpne data / flomvarsling
 4. «Barnehageprosjektet i Klepp»:
  I dag telles barn omtrent hvert 20 minutt innenfor barnehagens uteareal. Samme rutine gjelder når barna er på tur. Tiltak iverksettes når ett (eller flere) barn er borte. Løsningen som vurderes utviklet skal gi varsel umiddelbart når barnet bryter forhåndsavtalt areal. Prosjektet kan gi økt kvalitet gjennom mer samvær med barn og redusere risiko for at barn blir borte.Digi Rogaland bistår Klepp kommune og samarbeider med Telenor om utvikling av en løsning for barnehagene. Løsningen vil telle antall barn automatisk basert på eksisterende teknologi, det betyr at barn blir utstyrt med en sensor – for eksempel en refleksvest, armbånd, eller lignende.
 5. Digitaliseringsstrategi for Digi Rogaland