h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Prosjekter

Digi Rogaland gjenbruker erfaring fra innføring i en kommune til å effektivisere og forenkle innføringen i de resterende kommunene. Digi Rogaland bistår med tilrettelegging for økt gevinstrealisering og effektivisering, blant annet ved hjelp av utarbeidelse av verktøykasse for implementering.

Veikart

Arbeidsutvalget har utarbeidet et veikart som viser hvilke prosjekter som kommer i løpet av det neste året. Arbeidet med å oppdatere veikartet er en kontinuerlig oppgave, og veikartet vil oppdateres fortløpende. 

Gjennom å samarbeide med blant annet KS og andre nasjonale aktører vil Digi Rogaland få oversikt over hvilke prosjekter som blir tilgjengelige for kommunene, slik at det blir enklere for kommunene å planlegge implementeringen av ulike prosjekter. 

Prosjektene er delt inn i kategoriene A, B og C etter hvordan de skal priorites.

A-prosjekter

​​Dette er prioriterte tiltak og benyttes kun for nasjonale prosjekter. ​

B-prosjekter

Dette er typisk regionale prosjekter der budsjett, finansiering, omfang, tidsplan m.m. avklares for det enkelte prosjekt og besluttes av Styringsgruppen. A-prosjekter blir alltid prioritet foran B-prosjekter.​

C-prosjekter

Dette er utredningsarbeid hvor Digi Rogaland ikke har mandat til annet en å bruke ressurser på utredningsarbeidet. Dette kan være ressurser fra kommunene eller allerede frikjøpte ressurser. Dersom en utredning krever ytterligere finansiering, skal dette godkjennes av Styringsgruppen.​

Samordnet IT-drift

Informasjon kommer