h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Prosjekter

Digi Rogaland gjenbruker erfaring fra innføring i en kommune til å effektivisere og forenkle innføringen i de resterende kommunene. Digi Rogaland bistår med tilrettelegging for økt gevinstrealisering og effektivisering, blant annet ved hjelp av utarbeidelse av verktøykasse for implementering.

Nasjonale prosjekter

Piloter

Forprosjekter

App for Innbyggerdialog

Informasjon kommer

Digital grunnmur

Informasjon kommer