h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Digi Rogaland er et samarbeid mellom alle kommunene i Rogaland. Gjennom samarbeid skal kommunene utvikle og ta i bruk nye digitale løsninger, slik at alle som bor i Rogaland får lik tilgang til digitale kommunale tjenester.

I Digi Rogaland skal kommunene løfte hverandre, og sammen finne gode løsninger for innbyggerne i hele Rogaland.

Faggruppen for data og innsikt er i gang

Det første møtet i den nye faggruppen er gjennomført

Møte om Felles kommunal journal

Digi Rogaland inviterer til et informasjons- og drøftingsmøte om FKJ.

Breddeprosjektet er endelig i gang

Pandemi og leveringsproblemer har ført til utsettelser, men nå er de første sensorene er i bakken

Mottok ekommune-prisen 2022

Digi Rogaland mottok prisen for forslaget til hva som bør være kommunal sektors neste felles digitaliseringsprosjekt.

Påmelding: Sammen om velferdsteknologi

Nå kan du melde deg på konferansen, Sammen om velferdsteknologi.

Samlet satsning om innføringen av KOBO

Digi Rogaland og Digi Vestland samarbeider om utrullingen av KOBO.

Kommuner i samarbeidet