h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Digi Rogaland er et samarbeid mellom alle kommunene i Rogaland. Gjennom samarbeid skal kommunene utvikle og ta i bruk nye digitale løsninger, slik at alle som bor i Rogaland får lik tilgang til digitale kommunale tjenester.

I Digi Rogaland skal kommunene løfte hverandre, og sammen finne gode løsninger for innbyggerne i hele Rogaland.

Stavanger tar klimaplattformen i bruk

Stavanger bruker klimaplattformen til å overvåke dam

Møte om Kjernejournal

Faggruppen for eHelse møtte NHN og Arendal kommune om Kjernejournal

Flere kommuner samlet seg for å lære om sensorer

Representanter fra flere kommuner samlet seg for å lære om hvordan sensorer kan forandre arbeidshverdagen

Kommuner i samarbeidet