h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Digi Rogaland er et samarbeid mellom alle kommunene i Rogaland. Gjennom samarbeid skal kommunene utvikle og ta i bruk nye digitale løsninger, slik at alle som bor i Rogaland får lik tilgang til digitale kommunale tjenester.

I Digi Rogaland skal kommunene løfte hverandre, og sammen finne gode løsninger for innbyggerne i hele Rogaland.

Nyhetsbrev juni 2021

Etter noen svært hektiske måneder nærmer sommerferien seg med stormskritt

Fagdag: En trygg digital hverdag

1.oktober arrangerer faggruppen for personvern og informasjonsikkerhet en fagdag. Hold av datoen allerede i dag.

Midler til utbredelse av smartteknologi

Statsforvalteren har tildelt prosjektet Utbredelse av smartteknologi 1,5 millioner kroner

Endringer i faggruppestrukturen

På styringsgruppemøtet i mai vedtok styringsgruppen å gjøre endringer i faggruppestrukturen

Digi Rogaland representert i nasjonale utvalg

KS har etablert nye grupper for å knytte digitaliseringsnettverkene tettere på nasjonale prosesser.

Se opptaket fra samlingen om informasjonssikkerhet

Faggruppen for informasjonssikkerhet inviterte til en samling om sikkerhet i kommunal sektor.

Kommuner i samarbeidet