h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Digi Rogaland er et samarbeid mellom alle kommunene i Rogaland. Gjennom samarbeid skal kommunene utvikle og ta i bruk nye digitale løsninger, slik at alle som bor i Rogaland får lik tilgang til digitale kommunale tjenester.

I Digi Rogaland skal kommunene løfte hverandre, og sammen finne gode løsninger for innbyggerne i hele Rogaland.

System for flomvarsling klar til bruk

Etter noen hektiske måneder er det digitale flomvarslingssystemet ferdig utviklet.

Virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur er et fagområde mange nevner som en nøkkel for å løse fremtidens utfordringer. Men hva går det egentlig ut på?

Hvordan løse fremtidens utfordringer sammen?

13. august samlet kommunalt ansatte fra hele Rogaland seg til en fagsamling og strategidiskusjon.

Kommuner i samarbeidet