h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Digi Rogaland er et samarbeid mellom alle kommunene i Rogaland. Gjennom samarbeid skal kommunene utvikle og ta i bruk nye digitale løsninger, slik at alle som bor i Rogaland får lik tilgang til digitale kommunale tjenester.

I Digi Rogaland skal kommunene løfte hverandre, og sammen finne gode løsninger for innbyggerne i hele Rogaland.

Internkurs: Datasjø

Rekken av internkurs fortsetter 30. april med kurset Datasjø – Et verktøy for innovasjon og digitalisering med kursholder Eva Jenseg.

Pris til innovativ bruk av Geodata

Geodatarådet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet hedrer innovativ bruk av geografisk informasjon og stedsdata med en pris.

Kurs i digital møteledelse

Digi Rogaland vil dele sine erfaringer og gode råd for å gjennomføre gode digitale møter.

Kommuner i samarbeidet