h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Digi Rogaland er et samarbeid mellom alle kommunene i Rogaland. Gjennom samarbeid skal kommunene utvikle og ta i bruk nye digitale løsninger, slik at alle som bor i Rogaland får lik tilgang til digitale kommunale tjenester.

I Digi Rogaland skal kommunene løfte hverandre, og sammen finne gode løsninger for innbyggerne i hele Rogaland.

Den nasjonale sikkerhetsmåneden

Den nasjonale sikkerhetsmåneden har blitt markert med både en fagdag og mange tips og triks!

Bli med i faggruppen for prosessforbedring og gevinstarbeid

Digi Rogaland inviterer til en digital første samling i den nye faggruppen.

Kommunene i Rogaland gjør seg klare til å innføre Digihelsestasjon

15 av kommunene i samarbeidet samlet seg til en workshop for å forberede innføringen av Digihelsestasjon.

Nyhetsbrev juni 2021

Etter noen svært hektiske måneder nærmer sommerferien seg med stormskritt

Fagdag: En trygg digital hverdag

Faggruppen for informasjonssikkerhet og personvern inviterer til fagdagen En trygg digital hverdag

Midler til utbredelse av smartteknologi

Statsforvalteren har tildelt prosjektet Utbredelse av smartteknologi 1,5 millioner kroner

Kommuner i samarbeidet