h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Digi Rogaland er et samarbeid mellom alle kommunene i Rogaland. Gjennom samarbeid skal kommunene utvikle og ta i bruk nye digitale løsninger, slik at alle som bor i Rogaland får lik tilgang til digitale kommunale tjenester.

I Digi Rogaland skal kommunene løfte hverandre, og sammen finne gode løsninger for innbyggerne i hele Rogaland.

Virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur har blitt en del av diskusjonen om fremtidens offentlige sektor. Men hva går virksomhetsarkitektur egentlig ut på?

Vellykket interkommunalt samarbeid i Sauda

Sauda og Stavanger kommune utvikler et flomvarslingssystem med potensielt stor betydning for hele regionen.

Digihelse – de første erfaringene

De første kommunene i Rogaland har tatt Digihelse i bruk; og tilbakemeldingene er gode.

Kommuner i samarbeidet