Velferdsteknologisk knutepunkt

Hva er et velferdsteknologisk knutepunkt?

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en tjeneste som håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler. VKP inngår i velferdsteknologiprogrammet. 

Hovedformålet med tjenesten er å bidra til et felles knutepunkt, hvor ulike leverandører kan formidle journalverdige opplysninger mellom systemer som ellers ikke snakker sammen. Dette sparer helsepersonell for mye dobbeltarbeid.

Status

Det var en periode der det ikke var mulig å koble seg på VKP, men Helse- og omsorgsdepartement har nå åpnet for at kommuner kan koble seg på igjen.

Veien videre

Vi kommer til å prioritere å hjelpe kommunene i arbeidet med å klargjøre organsisasjonene til innføringen og påkoblingen til det velferdsteknologiske knutepunktet i tråd med Norsk helsenett sine kriterier for prioritering.  

En felles innføring kan bli aktuelt dersom det åpnes opp for at flere kommuner fra Rogaland kan ta i bruk VKP.