Tjenesteområder

Faggruppen for informasjonssikkerhet er en felles arena for medlemskommunene for diskusjoner av aktuelle saker innen informasjonssikkerhet.

Faggruppen skal dele, gi råd, inspirere og tilrettelegge slik at alle kommuner i Rogaland kan ivareta  informasjonssikkerhet og personvern på en god måte.​

  • Faggruppen skal være et rådgivende kompetansemiljø innen informasjonssikkerhet og personvern ​
  • Vi skal gjøre hverandre gode ved å være en inkluderende samlingsplass som forvalter kompetanse innen informasjonssikkerhets- og personvernarbeidet​
  • Faggruppen skal belyse, drøfte og  foreslå løsninger på informasjonssikkerhets- og personvernutfordringer ​
  • Vi skal dele informasjon og gi råd knyttet til arbeidsprosesser og systemers livssyklus (anskaffelse, bruk og avvikling)​

Faggruppens leder

Kari Ødegård Aas, Sandnes kommune

e-post: kari.odegard.aas@sandnes.kommune.no

Foto av Kari Ødegård Ås