h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Nyheter

Virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur har blitt en del av diskusjonen om fremtidens offentlige sektor. Men hva går virksomhetsarkitektur egentlig ut på?

Vellykket interkommunalt samarbeid i Sauda

Sauda og Stavanger kommune utvikler et flomvarslingssystem med potensielt stor betydning for hele regionen.

Digihelse – de første erfaringene

De første kommunene i Rogaland har tatt Digihelse i bruk; og tilbakemeldingene er gode.

Gode effekter av digitaliseringstiltak handler først og fremst om mennesker

NAV Hundvåg og Storhaug er forbilder i arbeidet med å spre bruken av Digisos

Digitaliseringstrategien for Digi Rogaland er vedtatt i styringsgruppen

Digitaliseringsstrategien for Digi Rogaland er nå vedtatt.

Kommunal rapport: Kommuner danner regionale digi-nettverk

I Rogaland har kommunene dannet et regionalt digi-nettverk, og flere regioner gjør det samme.

Etablerer Digi Rogaland: Unik digital satsing i rogalandskommunane

Det er dårleg ressursbruk å sitja kvar for seg og laga digitale tenester til innbyggarane. Nå går alle kommunane i fylket saman om å utvikla gode verktøy og tenester gjennom fellesprosjektet Digi Rogaland. Ambisjonen til Digi Rogaland er at innbyggarane […]