h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Nyheter

Fagdag: En trygg digital hverdag

1.oktober arrangerer faggruppen for personvern og informasjonsikkerhet en fagdag. Hold av datoen allerede i dag.

Midler til utbredelse av smartteknologi

Statsforvalteren har tildelt prosjektet Utbredelse av smartteknologi 1,5 millioner kroner

Endringer i faggruppestrukturen

På styringsgruppemøtet i mai vedtok styringsgruppen å gjøre endringer i faggruppestrukturen

Digi Rogaland representert i nasjonale utvalg

KS har etablert nye grupper for å knytte digitaliseringsnettverkene tettere på nasjonale prosesser.

Se opptaket fra samlingen om informasjonssikkerhet

Faggruppen for informasjonssikkerhet inviterte til en samling om sikkerhet i kommunal sektor.

Stavanger tar klimaplattformen i bruk

Stavanger bruker klimaplattformen til å overvåke dam

Møte om Kjernejournal

Faggruppen for eHelse møtte NHN og Arendal kommune om Kjernejournal

Flere kommuner samlet seg for å lære om sensorer

Representanter fra flere kommuner samlet seg for å lære om hvordan sensorer kan forandre arbeidshverdagen

Internkurs: Datasjø

Eva Jenseg holdt et innlegg om Stavanger kommunes datasjø. Se foredraget i opptak

Pris til innovativ bruk av Geodata

Geodatarådet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet hedrer innovativ bruk av geografisk informasjon og stedsdata med en pris.

Kurs i digital møteledelse

Digi Rogaland vil dele sine erfaringer og gode råd for å gjennomføre gode digitale møter.

Akson inn i styringsgruppen

Akson blir en del av styringsgruppemøtene