h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Nyheter

Den nasjonale sikkerhetsmåneden

Den nasjonale sikkerhetsmåneden har blitt markert med både en fagdag og mange tips og triks!

Bli med i faggruppen for prosessforbedring og gevinstarbeid

Digi Rogaland inviterer til en digital første samling i den nye faggruppen.

Kommunene i Rogaland gjør seg klare til å innføre Digihelsestasjon

15 av kommunene i samarbeidet samlet seg til en workshop for å forberede innføringen av Digihelsestasjon.

Fagdag: En trygg digital hverdag

Faggruppen for informasjonssikkerhet og personvern inviterer til fagdagen En trygg digital hverdag

Midler til utbredelse av smartteknologi

Statsforvalteren har tildelt prosjektet Utbredelse av smartteknologi 1,5 millioner kroner

Endringer i faggruppestrukturen

På styringsgruppemøtet i mai vedtok styringsgruppen å gjøre endringer i faggruppestrukturen

Digi Rogaland representert i nasjonale utvalg

KS har etablert nye grupper for å knytte digitaliseringsnettverkene tettere på nasjonale prosesser.

Se opptaket fra samlingen om informasjonssikkerhet

Faggruppen for informasjonssikkerhet inviterte til en samling om sikkerhet i kommunal sektor.

Stavanger tar klimaplattformen i bruk

Stavanger bruker klimaplattformen til å overvåke dam

Møte om Kjernejournal

Faggruppen for eHelse møtte NHN og Arendal kommune om Kjernejournal

Flere kommuner samlet seg for å lære om sensorer

Representanter fra flere kommuner samlet seg for å lære om hvordan sensorer kan forandre arbeidshverdagen

Internkurs: Datasjø

Eva Jenseg holdt et innlegg om Stavanger kommunes datasjø. Se foredraget i opptak