h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Nyheter

Internkurs: Datasjø

Rekken av internkurs fortsetter 30. april med kurset Datasjø – Et verktøy for innovasjon og digitalisering med kursholder Eva Jenseg.

Pris til innovativ bruk av Geodata

Geodatarådet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet hedrer innovativ bruk av geografisk informasjon og stedsdata med en pris.

Kurs i digital møteledelse

Digi Rogaland vil dele sine erfaringer og gode råd for å gjennomføre gode digitale møter.

Akson inn i styringsgruppen

Akson blir en del av styringsgruppemøtene

Datasjø skaper nye muligheter

Stavanger kommune har nå utviklet en datasjø som skaper interessante muligheter for samarbeidet.

Hvordan samarbeide om informasjonssikkerhet?

Onsdag 14. oktober samlet informasjonssikkerhetsfolk fra hele Rogaland seg for å dele erfaringer.

Tips og triks

Det andre nyhetsbrevet til faggruppen i informasjonssikkerhet er nå publisert. Les det her.

Digihelse – Kan fort gå godt!

Den 16.09.2020 møttes representanter fra kommuner i hele Rogaland for å snakke om den pågående utrullingen av det nasjonale prosjektet Digihelse.

Se webinaret om informasjonssikkerhet

30. september: En time om informasjonssikkerhet – Hvordan holde dine data trygge?

System for flomvarsling klar til bruk

Etter noen hektiske måneder er det digitale flomvarslingssystemet ferdig utviklet.

Virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur er et fagområde mange nevner som en nøkkel for å løse fremtidens utfordringer. Men hva går det egentlig ut på?

Hvordan løse fremtidens utfordringer sammen?

13. august samlet kommunalt ansatte fra hele Rogaland seg til en fagsamling og strategidiskusjon.