Min kommune

Min kommune (tidligere Min side) er et KS-prosjekt som gir innbyggerne og virksomheter enkel tilgang til offentlig informasjon. Min kommune-tjenesten er personlig, og gir brukerne tilgang til relevant informasjon fra alle kommunene personen/virksomheten har et forhold til.

Hva er Min kommune?

Min side er en portal for de innbyggerrettede tjenestene på Fiks-plattformen. Her finner innbyggere en oversikt som inkluderer et søkefelt og en rekke tjenester.

Søkefeltet gir mulighet til å gjøre et fritekstsøk på informasjonen som: eiendommer, post, byggesaker osv. Denne informasjonen er også tilgjengelig via den enkelte tjeneste.

Status

Bakgrunnen til prosjektet er varierende bruk av Min kommune i kommunene. Enkelte kommuner har etablerte Min kommune-plattformer, men uten standardisering av informasjon som ligger på sidene eller tilknytninger på tvers av kommunegrenser eller tjenesteområder.

Derfor er det et ønske å sammen med andre utvikle Min kommune til en bedre plattform for innbyggerne og kommunene. Det er etablert en arbeidsgruppe som vil ha ansvar å jobbe med prosjektet på en daglig basis.

Arbeidsgruppen skal:

  • Komme med forslag og anbefalinger
  • Sørge for framdrift, nødvendige avklaringer og avgjørelser
  • Sørge for god dialog og samhandling underveis i prosjektet
  • Gjøre risikovurderinger og sørge for høy informasjonssikkerhet

Veien videre

Målet til prosjektet er å gjøre nyttverdien til Min kommune større for den enkelte innbygger.

Dette innebærer at:

  • Få på plass integrasjoner mot informasjonssystemer i kommunene basert på behovet hos brukerne.
  • Integrasjonene skal bruke standarder for integrasjon og må kunne gjenbrukes av andre kommuner.
  • Muligghøre samhandling med offentlige tjenester, uavhengig om det er kommune eller stat.

Det er etablert en regional arbeidsgruppe for kommunene i Hordaland og Rogaland. Styringsgruppe SRD er styringsgruppe for prosjektet.