Styringsgruppen

Styringsgruppen fatter beslutninger av overordnet karakter i saker som partene må avklare i fellesskap for å realisere formålet med samarbeidet.

Styringsgruppen vedtar rammene for budsjett, budsjettoppfølging og tildeling av midler. Styringsgruppen behandler også andre dokumenter som er styrende for prosjekter i samarbeidet, beslutter og prioriterer fellesprosjekter og finansiering av disse, samt oppfølging av fremdrift og leveranser. Endringer i de ovenfor nevnte dokumenter skal også godkjennes av styringsgruppen.

Det søkes konsensus i styringsgruppen om beslutninger. Dersom konsensus ikke nås, beslutter styringsgruppens leder. Hver part med gjennomføringsansvar skal sørge for at beslutninger fattet i styringsgruppen blir gjennomført.

Medlemmer
 • Per Kristian Vareide
 • Leder (Permisjon)
 • Stavanger kommune
 • Bodil Sivertsen
 • Leder
 • Sandnes kommune
 • Anne Berit Berge Ims
 • Representant fra Jæren
 • Ørjan Daltveit
 • Representant for Dalane
 • Ole Bernt Thorbjørnsen
 • Representant for Haugalandet
 • Sigurd Eikje
 • Representant for Haugalandet
 • Rune Kloster Tvedt
 • Representant for Ryfylke