Digihelsestasjon

Hva er Digihelsestasjon? 

I Digihelsestasjon innfører vi et system for digital kommunikasjonen mellom innbyggerne og helsestasjons-, jordmor- og skolehelsetjenesten. 

Løsningen er koblet til Helsenorge, og innbyggerne logger seg på ved å bruke BankID. På Helsenorge få brukerne oversikt over egne, og sine barns timeavtaler. De kan sende meldinger til helsetjenesten og finne sine helsekontakter (nåværende og tidligere fastleger og andre kontaktpersoner i den kommunale helsetjenesten).  

Digihelsestasjon er delt inn i to prosjekter. Et for basisløsningen, og et for ungdomsløsningen.

Digi Helsestasjon basisløsning 

DigiHelsestasjon er et system for enkel og sikker digital kommunikasjon mellom innbyggere og ansatte i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Innbyggerne får oversikt over avtaler de har med tjenesten, mulighet til å avbestille disse og sende meldinger direkte til helsestasjonen. 

Status

Per juni 2023 har 74% av kommunene i Rogaland innført DigiHelsestasjon.  

Dette skjer fremover

Gjennomføre en til to felles innføringsløp av DigiHelsestasjon. Innføringen er et samarbeid mellom Digi Rogaland, Digi Vestland og KS e-Komp Vest.  

Digi Helsestasjon ungdomsløsning

I tillegg skal det utvikles en ungsdomsløsning. Med denne kan ungdom fra og med 13 år kan ta kontakt med Skolehelsetjenesten (SHT) og Helsestasjon for Ungdom (HFU), ved å logge seg på med MinID, får ungdommer tilgang til timebestilling, råd og informasjon.

Status

I Rogaland har Haugesund, Hjelmeland og Stavanger testet ut løsningen. I testperioden har ungdommen fått mulighet til å ta direkte kontakt med SHT og HFU, og erfaringene fra pilotkommunene vil bli viktige når det felles innføringsløpet starter i 2024.

Dette skjer fremover

Det er planlagt et felles innføringsløp i 2024.