Digihelsestasjon

Hva er Digihelsestasjon? 

Digihelsestasjon er et nasjonalt prosjekt som utvikler og innfører et system for å digitalisere kommunikasjonen mellom brukerne av helsestasjon, jordmor og skolehelsetjenesten og de ansatte. Ved å videreutvikle og gi plattformen helsenorge.no ny funksjonalitet kan brukerne av helsetjenesten logge seg inn ved å bruke BankID, og raskt få oversikt over egne, og sine barns timeavtaler, sende meldinger til helsetjenesten og finne sine helsekontakter (nåværende og tidligere fastleger og andre kontaktpersoner i den kommunale helsetjenesten).   
 
Dette vil gi brukerne mulighet til å ta kontakt med helsetjenesten når det passer for de, samtidig som jordmødre og helsesykepleiere bruker mindre tid på telefon, og får mer tid til andre arbeidsoppgaver.  

Status

Digi Rogaland hjelper de kommunene som er interessert i å innføre løsningen i høst å planlegge arbeidet med å ta løsningen i bruk.

Per juni 2023 har 74% av kommunene i Rogaland innført DigiHelsestasjon.  

Tiltak: 

Gjennomføre en til to felles innføringsløp av DigiHelsestasjon. Innføringen er et samarbeid mellom Digi Rogaland, Digi Vestland og KS e-Komp Vest.