Kobo

Hva er Kobo?

Husbanken samarbeider med KS og 19 kommuner om å utvikle et digitalt system for kommunale utleieboliger. Systemet skal gjøre det enklere å søke, tildele og administrere kommunale utleieboliger.

I tillegg vil det også bli enklere å følge opp beboere og skaffe datagrunnlag for å utforme virkemidler og mer treffsikker politikk.

Status

Digi Rogland ble sammen med Digi Vestland plukket ut til å delta i den første delen av utrullingen av KOBO. Seks kommuner i Rogaland, skal sammen med tre kommuner i Vestland er de første kommunene i Norge nå innfører løsningen, og vil på denne måten kunne prøve KOBO i praksis, og eventuelt komme med innspill til justeringer.

Sola, Tysvær, Sandnes, Gjesdal, Eigersund og Karmøy skal delta fra Rogaland, og nå jobber kommunene sammen med administrasjonen i digitaliseringsnettverkene og Husbanken med å gjøre det lettere for innbyggerne å søke om kommunale bolig, samtidig som tildelingen, administrasjonen og oppfølgingen blir enklere for kommunene.

Veien videre

Prosjektet planlegger del-leveranser underveis. I 2022 presenterer prosjektet første leveranse til andre kommuner enn de som er tilknyttet prosjektet. Etter prosjektperioden går arbeidet over i videre utvikling og drift fra 2023.

Målet er at alle norske kommuner skal få lyst til å koble seg på når systemet er ferdig.

Har du spørsmål om KOBO?

Sjekk den nye spørsmål og svar-siden vi har satt sammen