Fiks folkeregister

Hva er Fiks folkeregister:

Fiks folkeregister er et prosjekt som skal gjøre det mulig for KS å tilby kommunene folkeregisteropplysninger for alle tjenesteområder utenom helsetjenesten. Dette er en modernisering av folkeregisteret, som vil gjøre det mulig for norske kommuner å hente opplysninger direkte fra folkeregisteret, uten å gå via Skatteetatens distributør Every (Infotorg).

Gjennom Fiks folkeregister vil KS tilby kommunesektoren folkeregisteropplysninger for alle tjenesteområder utenom helsetjenesten. Helsetjenesten får tilgang til folkeregisteret via Persontjenesten til Norsk Helsenett. 

Løsningen er en del av Fiks-plattformen, og gir kommunens og fylkeskommunens fagsystemer kan bruke maskin-til-maskin-kommunikasjon for å koble seg opp mot folkeregisteret. I tillegg kan ansatte i kommuner og fylkeskommuner gjøre oppslag og uttrekk på opplysninger de har behov for, på en sikker måte. Kommunen skal selv styre hvem som skal ha tilgang til hvilke opplysninger.  

Det er en årlig kostnad tilknyttet prosjektet 

Status:

Fiks folkeregister er nå tatt inn på Digi Rogaland sitt veikart, og det utarbeides nå et beslutningsgrunnlag for prosjektet. Basert på dette beslutningsgrunnlaget skal kommunene individuelt og kollektivt avgjøre om dette er en løsning de ønsker å innføre.