Prosjekter

Dette er Digi Rogaland sitt veikart. Veikartet er utarbeidet i samarbeid med KS og andre nasjonale aktører, og skal gi kommunene bedre oversikt over hvilke prosjekter som blir tilgjengelige for innføring.

Digi Rogaland sitt veikart. En oversikt over hvilke prosjekter som kan innføres når.

* e-helse har et eget veikart