Prosjekter

Arbeidsutvalget har utarbeidet et veikart som viser hvilke prosjekter som kommer i løpet av det neste året. Arbeidet med å oppdatere veikartet er en kontinuerlig oppgave, og veikartet vil oppdateres fortløpende. 

Gjennom å samarbeide med blant annet KS og andre nasjonale aktører vil Digi Rogaland få oversikt over hvilke prosjekter som blir tilgjengelige for kommunene, slik at det blir enklere for kommunene å planlegge implementeringen av ulike prosjekter. 

Prosjektene er delt inn i kategoriene nasjonale prosjekter (N), regionale (R) og utredningsprosjekter (U) etter hvordan de skal prioriteres. Bak Kobo står det i tillegg en F, den står for foregangsnettverk.