Regional e-helsemodell

Hva er e-helsemodellen?

e-helsemodellen er en struktur som systematiserer hvordan vi jobber med e-helse i Rogaland. Historisk har flere aktører kontaktet kommunene med samme/overlappende mandat. Dette har vært en lite god måte å utnytte ressursene på, og de overlappende mandatene har gjort informasjonsflyten vanskelig, noe som har vært frustrerende for kommunene.

I tillegg vet vi at kommunene, i løpet av de neste årene, vil måtte innføre mange nye løsninger innenfor e-helse, velferdsteknologi og digital samhandling. Det er derfor et behov for å koordinere dette arbeidet, slik at enkeltkommuner ikke må gjøre dette på egenhånd. Ettersom KS har gitt digitaliseringsnettverkene et tydelig mandat og ansvar for å ta et strategisk ansvar for å koordinere dette arbeidet har Digi Rogaland tatt på seg rollen som ansvarlig for det helhetlige strategiske arbeidet, og for å koordinere og styre aktivitetene i fylket på e-helseområdet.

Organiseringen vil bidra til at tilgjengelige ressurser blir brukt på en så god måte som mulig, og gjøre at aktørene fremstår som et samlet miljø. Sammen skal alle aktørene bidra til felles kompetanseheving, helhetlig kommunikasjon- og møteform og bistå kommunene i Rogaland med innføring av e-helseaktiviteter.

En e-helse-koordinator har ansvaret for å koordinere aktivitetene og aktørene på området. Denne koordinatoren samarbeider med ledernettverket for e-helse. Ledernettverket er etablert for å involvere kommunalsjefer innenfor helse og omsorg på e-helseområdet, og sikre bedre informasjon og forankring.

Status

Christine Sandvold ha har fått rollen som e-helsekoordinator i Digi Rogaland, og  leder arbeidet med å konkretisere modellen og fordele ansvarsområder.