Utbredelse av smartteknologi

Prosjektet jobber med å spre bruken av sensorer til overvåking av ulike funksjoner, for å gjøre hverdagen til de ansatte enklereeffektivisere driften til kommunene og tilby nye og bedre tjenester til innbyggerne. 

Hva er sensorteknologi?

Med sensorteknologi kan kommunene få eksakte data på alt fra vannivå til strømforbruk. Bruksområdene er mange, og målinger i f.eks. veibanen, i elver, i sjøen og i havet vil gjøre det enklere for kommunene å ta riktige beslutninger. Samtidig vil systemet gi innbyggene, næringsliv og andre interessenter varsler i så nær sanntid som mulig som kan forhindre tap av liv, helse, miljø og verdier. 

Hvordan har dette blitt brukt i Rogaland? 

Stavanger kommune har sammen med Lyse og Altibox etablert et nettverk som strekker seg over hele Rogaland, og flere kan nå få muligheten til å koble seg på dette sensornettverket. Samtidig bygger dette prosjektet videre på teknologien som ble utviklet og brukt i klimaplattformpiloten i Sauda og Gjesdal kommune. Ved å videreutvikle systemet med nye typer sensorer, flater og grensesnitt for varsling og visualisering vil kommunene i få mulighet til å innhente relevant data, og bruke informasjonen til å formidle dette raskt til egen organisasjon og innbyggerne. 

Gjesdal kommune har testet ut hvordan sensorer kan brukes. I dag bruker de sensorer til å blant annet overvåke vann og elver, luftkvalitet, telling av syklister, radon og trykk i bygg sprinkleranlegg. I tillegg bruker Gjesdal vei-sensorer for å overvåke salting, forhold i veibanen, temperatur, trafikkmønster og hastighet på store og små kjøretøy. 

Status

Digi Rogaland har på vegne av kommunene Gjesdal, Tysvær, Sandnes, Sola og Karmøy har fått innvilget midler av Statsforvalteren i Rogaland til innkjøp av sensorer og videreutvikling av teknologien for å visualisere dataene sensorene innhenter. Stavanger kommune er også en del av prosjektet, men har satt av midler til dette i eget budsjett. 

Leveransen av disse sensorene har blitt utsatt pga. leveranseproblemer i forbindelse med pandemien, men signalene fra leverandøren er at sensorene skal være på plass slik at prosjektet kan begynne å utplassere sensorer i løpet av første kvartal 2022.

I desember møttes deltagerkommunene, og andre interesserte kommuner til en oppstartsamling.

Se video fra samlingen