Utbredelse av smartteknologi

Prosjektet jobber med å spre bruken av sensorer til overvåking av ulike funksjoner, for å gjøre hverdagen til de ansatte enklereeffektivisere driften til kommunene og tilby nye og bedre tjenester til innbyggerne. 

Hva er sensorteknologi?

Med sensorteknologi kan kommunene få eksakte data på alt fra vannivå til strømforbruk. Bruksområdene er mange, og målinger i f.eks. veibanen, i elver, i sjøen og i havet vil gjøre det enklere for kommunene å ta riktige beslutninger. Samtidig vil systemet gi innbyggene, næringsliv og andre interessenter varsler i så nær sanntid som mulig som kan forhindre tap av liv, helse, miljø og verdier. 

Hvordan har dette blitt brukt i Rogaland? 

Stavanger kommune har sammen med Lyse og Altibox etablert et nettverk som strekker seg over hele Rogaland, og flere kan nå få muligheten til å koble seg på dette sensornettverket. Samtidig bygger dette prosjektet videre på teknologien som ble utviklet og brukt i klimaplattformpiloten i Sauda og Gjesdal kommune. Ved å videreutvikle systemet med nye typer sensorer, flater og grensesnitt for varsling og visualisering vil kommunene i få mulighet til å innhente relevant data, og bruke informasjonen til å formidle dette raskt til egen organisasjon og innbyggerne. 

Gjesdal kommune har testet ut hvordan sensorer kan brukes. I dag bruker de sensorer til å blant annet overvåke vann og elver, luftkvalitet, telling av syklister, radon og trykk i bygg sprinkleranlegg. I tillegg bruker Gjesdal vei-sensorer for å overvåke salting, forhold i veibanen, temperatur, trafikkmønster og hastighet på store og små kjøretøy. 

Status

Statsforvalteren i Rogaland har gitt midler til Digi Rogaland for at kommunene Gjesdal, Tysvær, Sandnes, Sola og Karmøy skal få kjøpe sensorer og videreutvikle teknologien for å visualisere data. Stavanger kommune er også en del av prosjektet, men har satt av midler til dette i eget budsjett.

Pandemien, og de leveranseproblemene som oppsto som følge av blant annet nedstegningene, utsatte oppstart flere ganger, men i desember 2021 møttes deltagerkommunene, og andre interesserte kommuner til en oppstartsamling.

Sensorerne begynte å komme i første kvartal 2022, og ble utplassert på ulike strategiske valgte steder i kommunene, samtidig som første versjon av visningsverktøyet for sensordataen nå er klar.