Bilde fra da kommunedirektørene i Rogaland møttes for første samling i kompetanseløftet på Utstein kloster

Bilde fra da kommunedirektørene i Rogaland møttes for første samling i kompetanseløftet på Utstein kloster

Kompetanseløftet

Det å styrke den digitale kompetansen, er en viktig del av Digi Rogaland sin strategi og daglig arbeid. Digitaliseringen av samfunnet går raskere og raskere, og det krever at kommunene kontinuerlig utvikler den digitale kompetansen.

For å lykkes med digitalisering er det flere områder enn de tekniske som kommunene må beherske, som f.eks. prosessforbedring, gevinstrealisering og endringsledelse. Behovene er ulike i kommunene og hos den enkelte ansatte i kommunene, men felles er at kompetansen må videreutvikles.  

Dette er kompetanseløftet

Kompetanseløftet er fundert på et forskningsbasert rammeverk (Fem generasjoner av digital modenhet og 10+3 evner til digital transformasjon), som er utviklet av Pernille Kræmmergaard og Digitaliseringsinstituttet i Danmark. 

Rammeverket består av blant annet kartlegginger av digital modenhet og evner til digital transformasjon. Kartleggingene er en integrert del av modulene, og viser ståsted, barrierer og muligheter i kommunene innen arbeidet med digital transformasjon.  Modulene tar også for seg praktiske og konkrete eksempler; sammenhengen mellom hvorfor, hvordan og hva, relevante caser fra offentlig og privat sektor – og eksempler som er relevant for det enkelte diginettverket, samt et fasilitert gruppearbeid som gjennomføres i forarbeid, dagssamling og etterarbeid.

Videoer og oppgaver kan gjenbrukes/tilpasses. Videoene som gjenbrukes kan ha en lisens, som er enten en sikring ift. åndsverk hos foredragsholdere og/eller produksjonskostnader. Gjennomføringen er i regi diginettverket og læringsportalen eies juridisk av diginettverket. Prosessledelsen (som skisseres lenger ned i tilbudet) er integrert med arbeidet i læringsplattformen og med bruken av de forskningsbaserte kartleggingene. 

En kommunekoordinator per kommune

Hver kommune må utpeke en kommunekoordinator. Kommunekoordinatoren vil ha en viktig rolle med å støtte kommunedirektør i praktisk gjennomføring, og å videreformidle viktig informasjon og sette av tid i egen ledergruppe til for- og etterarbeid. 

Kommunekoordinatoren vil gjennomføre møter med prosjektledelsen og de andre koordinatorene før og etter hver modul for å være forberedt/trygg på temaene og ha mulighet til dialog/stille spørsmål. 

Kommunekoordinatoren kan få en viktig jobb med å forvalte læringen for kommunen videre, og bør være deltager i Kompetanseløftet selv. 

Fire moduler

De fire modulene omhandler områdene organisasjon, ledelse, strategi og teknologi og hver modul består av tre trinn 

  1. Forarbeid - Felles forståelse: Selvstendig arbeid med teori og caser på digital læringsplattform. Gruppearbeid rundt en gitt utfordring, som har som mål å inspirere og utfordre ledergruppen. 
  2. Samling - Nåværende utgangspunkt: Digital eller fysisk dagssamling i ledergruppene, der det veksles mellom faglige innlegg, caser (både eksempler og egne) og fasilitert dialog og kunnskapsdeling. Kartlegging og arbeid med egen organisasjons utgangspunkt innen evner til digital transformasjon og digital modenhet, inkludert barrierer og muligheter. Diginettverkene har så langt fordelt kommunene i sin region på 3 dagssamlinger (f.eks. 8+8+9 kommuner i samme samling). 
  3. Etterarbeid - Videre innsats. Innspill eller råd fra case eller samarbeidspartner. Lederteamet jobber lokalt med å bestemme sitt ambisjonsnivå og diskutere innsatser på kort og lang sikt i forhold til modulens tema. 

Inndelingen i disse trinnene er ment å hjelpe deltakerne underveis med å knytte det faglige innholdet i modulene med den digitale omstillingen i egen organisasjon og praksis.  

Forarbeidet- og etterarbeidet foregår i en digital læringsportal, der diginettverket har sin egen desginprofil, og der man kan se videoer, lese fagstoff, få tilgang til gruppeoppgaver og følge egen utvikling. Læringsportalen har fokus på universell utforming. Prosessarbeidet underveis i forløpet følger alle modulene og de tre trinnene i hver modul, både i læringsportalen og på dagssamlingene.

Har du spørsmål vedørende kompetanseløftet?

Ta kontakt med direktør i Digi Rogaland Rune Hauge