– Jo mer vi lærer, desto flere muligheter ser vi!

Alle kommunene i Rogaland har nå fullført første modul i kompetanseløftet

Publisert : 28.11.2022

– Kommunene er avhengig av å lykkes med digital transformasjon for å møte morgendagens utfordringer. Vi trenger et kompetanseløft for å møte dette med forventning – ikke motstand. Og jo mer vi lærer, desto flere muligheter ser vi. En ting er sikkert; den som søker spennende jobbutfordringer i fremtiden bør søke seg til kommunene.

Det sier kommunedirektør i Sandnes kommune, Bodil Sivertsen. 

Sivertsen deltok, sammen med kommuneledelsen i Sandnes kommune, i forrige uke på en heldagsamling i det digitale kompetanseløftet kommunene i Rogaland gjennomfører.

Sandnes kommune på kompetanseløftet

Organisasjonen i en endringprosess

Tema for forrige ukes samling var organisasjonen. Digitaliseringsinstituttet som er ansvarlige for kompetanseløftet, har delt kompetanseløftet inn i fire moduler, og skriver om organisasjonsmodulen at:

  • I denne modulen arbeides det med viktigheten av arbeidets organisering, forholdet til og rammene for medarbeiderne, slik at de til enhver tid harmonerer med digitale visjoner og ambisjoner, og kravene fra og til medarbeiderne. Deltakerne får innblikk i hvordan strategiske ambisjoner og beslutninger om teknologi, IT og data fordrer forandringer for organisasjonen og medarbeiderne, blant annet behov for utvikling av digital tankegang på ulike nivå, innovativ praksis, smidig tankegang og metoder.

Gode stemning og refleksjoner

Samlingene var preget av god stemning, og gode refleksjoner blant deltagerne, og Digitaliseringsinstituttet skriver at de etter denne modulen føler at kommunene i Rogaland fremstår samstemte om å jobbe med fremtidens kommunale tjenester, for og sammen med innbyggerne sine.

Noe Trygve Apeland, kommunedirektør i Time kommune, også er enig i.

– Ledergruppen i Time var veldig samstemte om at dette var en god samling og en god start utviklingsprogrammet, sier han.

Dette var den siste samlingen før jul. Neste modul vil handle om Ledelse, og vil bli gjennomført over nyttår.

Time kommune på kompetanseløftet