Kompetanseløftet er i gang

Torsdag 14. september møttes kommunedirektørene i Rogaland til første samling.

Publisert : 03.11.2022

Et år lang reise 

Gjennom kompetanseløftet i digital transformasjon skal kommunedirektørene i Rogaland gjennom fire moduler i løpet av et 1 år langt kompetanseløft.  

Kompetanseløftet introduserer nye begreper og et eget fagsspråk danner et rammeverk og forankrer kompetanseløftet i akademisk forskning. Programmet bygger på et dansk rammeverk, der Pernille Kræmergaard, en av Europas mest anerkjente forskere innenfor digital transformasjon, har spilt en viktig rolle.  

Selv om kompetanseløftet er i Digital transformasjon, er ikke digital kompetanse nødvendigvis det viktigste. Vi må være mer nyanserte enn som så. Vi må forstå helheten i digital transformasjon. Det hjelper ikke med kunnskap, om vi ikke evner å bygge kultur. 

- Kommuner, og organisasjoner med tradisjonelt hierarkiske strukturer står midt i en slags Janus-situasjon der de både ser bakover og fremover i tid, innledet prosessleder Eirin Folde.  

Krevende prosess 

Hver kommune har i tillegg til kommunedirektør/rådmann, en koordinator som sammen med direktør skal lede arbeidet. 

Programmet kommer til å bli både krevende og lærerikt. Rammeverket består av blant annet kartlegginger av digital modenhet og evner til digital transformasjon. Kartleggingene er en integrert del av modulene, og viser ståsted, barrierer og muligheter i kommunene innen arbeidet med digital transformasjon.   

Leder i Digi Rogaland Rune Hauge er veldig fornøyd med at alle kommunene i Rogaland nå har meldt seg på. 

- Kompetanseutvikling er et viktig for å møte utfordringene som er her i dag og de som kommer. Digital kompetanse er ferskvare og må videreutvikles, vi kan ikke beslutte en effekt av digitalisering, dette krever målrettet arbeid. Og at alle kommunene nå er med på dette vil bli en styrke for Rogaland, sier han.