200 kommuneledere har gjennomført kompetanseløftet!

Kommunene i Rogaland har i 2023 gjennomført et kompetanseløft i digital transformasjon

Publisert : 16.11.2023

Hva er digital transformasjon?

Kompetanseløftet er fundert på et forskningsbasert rammeverk som skal hjelpe kommunene med å lykkes digital transformasjon Ved å øke kompetansen innen områder som organisasjon, ledelse, strategi og teknologi er målet at kompetanseløftet skal styrke kompetansen til kommuneledelsene i Rogaland og bidra til bedre og mer effektive tjenester i kommunene.

I følge professor Leif Flak ved Universitet i Agder, som har vært en bidragsyterne til kompetanseløftet, så utgjør strategi kontekst, teknologi endringer og organisasjonen er stedet der vi gjør endringer.  Det siste virkemidelelet er ledelse, som får endringer til å skje.

Gjennom fire moduler har nå kommunene jobbet sammen og enkeltvis med egne problemstillinger for å knytte sammen det faglige innholdet til den digitale omstillingen i egen organisasjon.

I starten av november gjennomførte kommunene gruppevis den siste modulen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpnet modulen, der  over 200 ulike ledere i kommunene fullførte kompetanseløftet.

Skryter av kommunene

Eirin Folde som har ledet kurset forteller at hun er imponert over kommunene.

- Selv i en travel hverdag med store og viktige arbeidsoppgaver, har de aller fleste deltatt aktivt og vært engasjert i læringsprosessen, sier hun.

Hun retter en stor takk til koordinatorene som har aktivt jobbet for å lose kommunene gjennom kompetanseløftet, og sier at kommunene står foran en spennende tid

- Mange har allerede startet spennende endringer og tiltak innen strategi, ledelse, organisasjon og teknologi med mål om digital transformasjon til det beste for innbyggerne og bærekraftarbeidet i regionen, sier hun

Hva nå?

Nå starter det spennende og krevende arbeidet med å få den kunnskapen kommuneledelsene har fått ut i alle kommuneorganisasjonene, og omgjort til konkrete aktiviteter. Hvilke aktiviteter velger å gjøre er avhengig av den digitale modenheten til kommunen og ambisjonsnivået.

- Det virkelige arbeidet starter jo nå, og det blir utrolig spennende å følge hvordan kommunene jobber med å rulle ut denne kunnskapen i resten av organisasjonene, sier direktør i Digi Rogaland Rune Hauge.  

- Vi er allerede i gang med, sammen med andre digi-nettverk, å tilpasse programmet til andre ledernivåer og nøkkelressurser i kommunene. Videre arbeider vi sammen med Digi Agder og Universitetet i Agder med en spillbasert løsning for kompetanseløft for digital transformasjon og bærekraft, avslutter han.