- Vil være lærende organisasjoner

Kommunene utvikler verktøykassen for å styre organisasjonen gjennom endring

Publisert : 13.03.2023

Hvordan lede store og komplekse organisasjoner gjennom endringer?

Det var tema da ledelsen i alle kommunene i Rogaland møttes til denne uken. Kursleder Eirin Folde ledet kommunene gjennom temaer som bærekraft, dataledelse sikkerhetsutfordringer og Norge i 2040, i kompetanseløftets andre modul.

Les om hva kompetanseløftet i digital transformasjon er her

Kontinuerlig læring

Kommunene er delt inn i tre grupper, som på hver sin dag gjennomførte den andre modulen i kompetanseløftet. Med et tettpakket program der det gikk slag i slag fra klokken 09:00 til 15:00, var kommuneledelsen i de ulike kommunen er aktive gjennom alle øktene, og bidro til at uken ble en suksess.

- Skal et slikt kompetanseløft bli vellykket, er vi avhengige av at ledelsen i de ulike kommunene aktivt deltar og prioriterer det. Både disse felles samlingene, men også det individuelle arbeidet, sier Folde.

Hun skryter samtidig av kommunene og hvordan ledelsene i Rogaland har tatt eierskap til prosessen.

- Det kommunene i Rogaland er spesielt flinke til er å være opptatt av å være en lærende organisasjoner. Det er et svært godt utgangspunkt for resten av kompetanseløftet, forteller hun.

Hvor er vi i kompetansereisen?

Modul to er en naturlig fortsettelse fra modul 1 som handlet om hvordan organisasjoner blir påvirket av digitale endringsprosesser. På denne måten tar kompetanseløftet deltagerne gjennom en kompetansereise, der temaene ledelsene i de ulike kommunene jobber med temaer kommer i en logisk og kronologisk rekkefølge.

Samtidig er refleksjon om egen kommune og det som kalles digital modenhet, et viktig element i kompetanseløftet.

- Deltagerne er på en slags reise, der vi sammen skal bli klokere, og forstå sammenhenger og hva den enkelte kommune bør ta tak i, forteller direktør i Digi Rogaland, Rune Hauge.

Han peker på at kompetanseløftet er et stort program som tar tak i de fleste aspekter ved digitalisering og digital transformasjon i kommunal sektor, og skryter samtidig av hvordan kommunene jobber med fagmaterialet.

- Kommunene er i gang med å finne ut hvor langt de har kommet i endringsprosessen og fremstår genuint opptatt av å bruke denne muligheten til å bli tryggere og få en større verktøykassefor å styre organisasjonene gjennom de store endringene som kommer, avslutter han.

Neste samling er 6.-8. juni, og frem til da skal kommunene jobbe med fagmaterialet individuelt.