Breddeprosjektet får nasjonal oppmerksomhet

Prosjektet der Stavanger, Sandnes, Sola, Tysvær, Karmøy og Gjesdal bruker sensorer til å overvåke veier får nå nasjonal oppmerksomhet

Publisert : 17.11.2022

Arbeidet med å spre sensorer rundt om i Rogaland vekker nå oppmerksomhet rundt om i hele Norge, og i Dagsrevyen 01. november ble blant annet kommunalsjef Årstein Skjæveland prosjektleder Rune Gåre intervjuet om hva dette prosjektet kan skape av muligheter for kommunene.

Se innslaget her

Kjekt med oppmerksomhet

- At prosjektet nå har fått denne typen oppmerksomhet er veldig kjekt, sier Rune Gåre.

Gåre skryter videre av alle de involverte kommunene, og forteller at de både viser initiativ og vilje til å få dette prosjektet videre.

- Her er det mange flinke folk som har stått på, på tross av utsettelser pga. leveranseproblemer og pandemi, og vi begynner nå endelig å se målstreken, sier han.

Breddeprosjektet fikk på mange måter en trang start. Digi Rogaland fikk innvilget penger fra Statsforvalteren tilbake i 2021, men på grunn av pandemien, strandede skip i Suezkanalen og leveranseproblemer som følge av dette, ble oppstarten av selve prosjektet utsatt flere ganger.

Langsiktig arbeid gir gevinster

Arbeidet med sensorteknologi har foregått i Rogaland over en lengre periode. Det hele startet med arbeidet med å utvikle en plattform for flomvarsling i Sauda, som nå har utviklet seg videre til dette prosjektet som skal spre bruken av sensorer rundt om i hele Rogaland.

- Bruken av sensorteknologi har vært et prioritert område for oss i Digi Rogland i flere år, og at dette arbeidet nå får nasjonal oppmerksomhet er takket være alle de flinke folkene og aktive kommuneorganisasjonene som har stått på, og jobbet med dette, sier direktør i Digi Rogaland Rune Hauge.

Visualisering av data

Nå er de siste sensorene på vei ut til kommunene, og det jobbes nå med å finne et godt verktøy for å visualisere dataene disse sensorene sender ut.

- Det er fortsatt et lite stykke igjen, men med et skikkelig krafttak så rekker vi nok vintersesongen, sier Gåre.