Faggrupper

Sosial og velferd

Ny leder for faggruppen er Ågot Elise Vatnedal. Hun er avdelingsdirektør i NAV Sandnes, og har med solid kompetanse innen fagfeltet. Hun har blant annet ledet arbeidet med fagsystemet Digi Sos, som alle Nav-kontorene nå bruker. 

Mer informasjon om faggruppen og aktiviteter kommer.