Felles anbud sendt ut for Digi Barnevern

Vertskommune Sandnes lyste fredag ut konkurransen om nytt fagsystem for barneverntjenesten i 18 kommuner i Rogaland.

Publisert : 04.01.2024

Prosjektet Digi Barnevern, ledet av Digi Rogaland og Ellen Charlotta Wendel Bowitz, har sammen med 18 rogalandskommuner jobbet frem kravspesifikasjoner og anbudsdokumenter til nytt fagsystem.

– Jeg er veldig imponert av samarbeidet mellom alle kommunene, det generelle arbeidet arbeidsgruppen, og det Sandnes kommune har gjort i dette prosjektet, sier prosjektleder Ellen Charlotta Wendel Bowitz.

Når Sandnes ble med fikk prosjektet også med en stor kompetent og ressurssterk kommune, som tok rollen som vertskommune for anbudsprosessen. Evaluering av tilbud vil skje i mars, og valg av leverandør april/mai.

– Det er nå reisen begynner og vi gleder oss til fortsettelsen, sier en fornøyd prosjektleder. 

Vi ser Ellen Charlotta Wendel Bowitz.

Bakgrunn DigiBarnevern

Barnevernsreformen som trådte i kraft 1.1.2022, flytter mer ansvar over til kommunene på barnevernsområdet. Målet er å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats. Det nasjonale initiativet DigiBarnevern kom i 2016, for å utvikle og sørge for bedre IT- løsninger i barnevernet, og består av to overordnade prosjekter, et kommunalt og et statlig.

Kommunale leveranser:

Fagsystem - En IT løsning som skal gi ansatte og ledere i det kommunale barnevernet støtte til saksbehandling, styring og samhandling, bidra til økt effektivitet, kvalitet og forsvarlighet i barnevernstjenesten og forbedre samhandlinga med interessenter, barn og familier. Fagsystemet skal inkludere nye faglige rammeverk som lages av Bufdir (barnevernsfaglig kvalitetssystem). Målet er at ansatte skal få faglig støtte med et kunnskapsbasert grunnlag.