Faggrupper

Faggruppen jobber med prosessforbedring og tjenesteutvikling, og skal være en arena for avdekking av behov for prosessforbedring og tjenesteutvikling. Faggruppen skal finne et felles rammeverk for metode og begreper for kommunene i Rogaland, og definere hva gruppen tror kan løses bedre i fellesskap med andre kommuner.

Faggruppen jobber med temaer som prosesskartlegging, prosessledelse og fasilitering, automatisering som prosessforbedring, samt andre autentiske og aktuelle caser fra kommunene i Rogaland. Samlingene blir for å hjelpe hverandre, lære og se relevant arbeid i praksis.

Faggruppens leder:

Tom Kenneth Gilje, Gjesdal kommune