h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Virksomhetsarkitektur

Faggruppen jobber med å utvikle kompetanse og finne løsninger innenfor fagfeltet virksomhetsarkitektur

Hvilke problemstillinger jobber faggruppen med?

Virksomhetsarkitektur er et av satsningsområdene til Digi Rogaland. Faggruppen skal jobbe med å finne løsninger på hvordan kommunene mer effektivt kan implementere digitale løsninger, jobber med endringsledelse og høster gevinstene fra de digitale løsningene.

Faggruppens leder:

Aina Merethe Løhre, Digi Rogaland og Stavanger kommune

 

Relevante linker: