Faggrupper

Virksomhetsarkitektur er et av satsningsområdene til Digi Rogaland. Faggruppen skal jobbe med å finne løsninger på hvordan kommunene mer effektivt kan implementere digitale løsninger, jobber med endringsledelse og høster gevinstene fra de digitale løsningene.

Virksomhetsarkitektur handler om strukturering av egen organisasjon. Skal du bruke et verktøy fra et verksted, er det enklere å finne det riktige verktøyet om du har systematisert verktøyene dine. Med hjelp av modeller, prinsipper og arbeidsmetoder gir virksomhetsarkitektur organisasjoner en helhetlig oversikt over hvordan organisasjoner er bygd opp, og identifiserer hvilke endringer man må gjennomføre for nå egne mål. 

Begrepet arkitektur forbindes ofte med design, konstruksjon av bygninger, og andre fysiske strukturer. På samme måte handler virksomhetsarkitektur om hvordan organisasjoner er bygd opp og drives.  

Faggruppens leder

Hans Erik Haugvaldstad, Sola kommune

hans.erik.haugvaldstad@sola.kommune.no