Prosjekt

Digisos

Hva er Digisos?

Prosjektet Digisos skal gi innbyggerne mulighet til å søke økonomisk sosialhjelp digitalt. I Digisos samarbeider stat og kommune for å fjerne skillet mellom forvaltningsnivåene for innbyggerne, slik at innbyggerne slipper å oppgi samme opplysninger flere ganger.

Prosjektet har levert en veiviser for økonomisk sosialhjelp på nav.no, og digital søknad om sosialhjelp er nå tilgjengelig.

Det arbeides videre med å lage en innsyn- og dialogløsning for at brukerne skal kunne få innsyn i egne saker og utbetalinger på nav.no.

Status

Flere kommuner i Rogaland har allerede implementert Digisos, slik at innbyggerne i disse kan levere søknad om sosial stønad på nett.

I disse kommunene er løsningen tilgjengelig for innbyggerne.

Sandnes kommune
Sola kommune
Gjesdal kommune
Stavanger kommune
Hjelmeland kommune
Hå kommune
Suldal kommune
Sauda kommune
Strand kommune
Kvitsøy kommune
Randaberg kommune

Veien videre

Selv om mange kommuner allerede har innført løsingen, er ikke arbeidet ferdig. Det at mange kommuner har valgt å innføre Digisos kan vi bruke som en ressurs, og ved å tilrettelegge for god erfaringsoverføring vil kommuner som i dag bruker Digisos hjelpe de kommunene som i fremtiden skal ta i bruk løsningen.

Ved å få oversikt over hva som fungerer, hva som har vært krevende og hva brukerne tenker, vil vi kunne senke ressursbruken og kostnadene for den enkelte kommune, og gjøre selve implementeringen av prosjektet mer effektivt.