Om Digi Rogaland

Bjerkreim kommune

Bjerkreim er en stor vindkraft- og jordbrukskommune. Kommunen har et variert næringsliv og flere ulike bedrifter innen bygg og anlegg, og diverse produksjonsbedrifter. Bjerkreim har en rik og variert natur - og en av de beste lakseelvene i landet.

Innbyggertall: 2808 pr. 1. kvartal 2022

Les mer

Eigersund kommune

Eigersund kommune Egersund ligger i Dalane, én times kjøring sør fra Stavanger. Eigersund er kjent for fajanse og fiske, og har en av Norges største fiskerihavner. Næringslivet er i stor grad knyttet til det maritime industrimiljøet, og kommunen har jobbet med å styrke næringslivet for å sikre både jobber og bostedsattraktivitet

Innbyggertall: 14 904 pr. 1. kvartal 2022

Les mer

Gjesdal kommune

Rett utenfor Sandnes finner du Gjesdal kommune. Gjesdal er en av landets største sauekommuner, og kommunen har en lang historie innen ull- og tekstilindustrien, som symboliseres med værhodet i kommunevåpenet.  Kommunen er langstrakt i areal, og administrasjonssenteret er Ålgård, som er det største tettstedet i kommunen.

Innbyggertall: 12 153 pr. 1. kvartal 2022

Haugesund kommune

Haugesund er en tett og kompakt bykommune, og den 72 km² store kommunen er regionssenteret på Hauglandet. Mange av kommunens virksomheter har Nordsjøen som sitt arbeidsfelt, og de viktigste næringene er handel og offentlig og privat tjenesteyting.

Innbyggertall: 37 502 pr. 1. kvartal 2022

Hjelmeland kommune

Hjelmeland er en kommune i Ryfylke. Jordbruk og industri er blant viktigste næringene. Melkeproduksjon, sauehold, svine- og hønseholdet er viktig, og Hjelmeland er en stor frukt- og bærdyrkingskommune. Havbruk er også en viktig næring.

Innbyggertall: 2 551 pr. 1. kvartal 2022

Hå kommune

Hå ligger på Jæren, og er den største husdyrkommunen i Norge. Omlag halvparten av arealet i kommunen er brukes til jordbruksformål. Hovudvekten i jordbruket ligger på husdyrbruk med gressdyrking. Næringsmiddelindustrien og den mekaniske industrien er de dominerande industrinæringane.

Innbyggertall: 19 331 pr. 1. kvartal 2022

Karmøy kommune

Karmøy kommune er den største kommunen på Haugalandet. Næringslivet er tradisjonelt knyttet til jordbruk og fiske, men har også et innovativt næringsliv. Karmøy har blant annet landets eneste gassdistribusjonsselskap med lavtrykksnett for naturgass.

Innbyggertall: 42 593 pr. 1. kvartal 2022

Klepp kommune

Som mange andre kommuner på Jæren er Klepp en stor landbrukskommune- Klepp er blant landets viktigste jordbrukskommuner, og 65 prosent av arealet i kommunen er dyrket jord. Klepp har også flere institusjoner knyttet til jordbruket.

Innbyggertall: 20 228 pr. 1. kvartal 2022

Lund kommune

Helt sørøst i Dalane ligger Lund kommune. Lund er den sørligste kommunen i Rogaland, med grense til Agder. Industri er den viktigste næringsvei i Lund, der trelast- og; trevareindustrien er den dominerende bransjen. Administrasjonssenteret i Lund er Moi.

Randaberg kommune

Randaberg ligger som Jærens nordre spiss, og er en av de fire kommunene på Nord-Jæren. Randabergs historie strekker seg 13 000 år tilbake i tid. I Vistehola, er det funnet spor etter bosetting 6 000 år f.Kr. Kommunen er fra gammelt av mest kjent som en jordbrukskommune. 

Innbyggertall: 11 501 pr. 1. kvartal 2022

Sandnes kommune

Sandnes er en annen kommune på Nord-Jæren. Med et flateareal på 1 040 km² og totalt 81 703 innbyggere er Sandnes en av Rogalands største kommuner. Industrien har tradisjonelt stått sterkt i Sandnes, men det har også varehandel, da Sandnes tradisjonelt har hatt rollen som handels- og servicesenter for befolkningen på Jæren.

Innbyggertall: 81 703 pr. 1. kvartal 2022

Sauda kommune

Lengst nord i Ryfylke finner du Sauda kommune. Sauda er blant de største kraftkommunene i Norge, og selv kommunevåpnet illustrer vannkraft. Sauda er også en stor industrikommune med flere hjørnesteinsbedrifter. I tillegg ligger Rogalands største alpinsenter i Svandalen ovenfor Saudasjøen.

Innbyggertall: 4 521 pr. 1. kvartal 2022

Sola kommune

Sola er en mellomstor kommune med rundt 27 000 innbyggere, sentralt beliggende, i hjertet av den dynamiske regionen Nord-Jæren. Kommunen har en betydelig offshoreindustri, internasjonal flyplass. Kommunal- og moderniseringsdepartementet kåret i 2018 Sola til en av de tre mest innovative kommunene i landet.

Innbyggertall: 27 669 pr. 1. kvartal 2022

Sokndal kommune

Sokndal er Rogalands sørligste kystkommune. Sokndal ligger i Dalane, og her finner du verdens største ilmenittmalmforekomst der det fremstilles titan, råjern og titanhvit. Ellers har Sokndal et variert næringsliv med en rekke mindre bedrifter.

Innbyggertall: 3 264 pr. 1. kvartal 2022

Stavanger kommune

Norges fjerde mest folkerikeste kommune ligger på Nord-Jæren og er regionhovedstad med fylkeskommunehuset og Statsforvalter. Stavanger er Norges energihovestad, og er hjem for mange av Norges største bedrifter og både kommunen og næringslivet har stor kompetanse innenfor teknologi og innovasjon.

Innbyggertall: 144 877 pr. 1. kvartal 2022

Strand kommune

Med sine 13 285 innbyggere er Strand pr. 2022 den største kommunen i Ryfylke. Kommunen er en industrikommune og i tillegg til flere store og små mekaniske verksteder og bedrifter, så har stålverket har vært en hjørnesteinsbedrift siden 1909. Strand er også en jordbrukskomme med et rikt organisasjonsliv.

Innbyggertall: 13 285 pr. 1. kvartal 2022

Suldal kommune

Kommunen strekker seg over totalt 1736 km², og er den største kommunen i Rogaland. Naturressursene gjør kommunen godt egnet til vannkraft, og Suldal er Norges største kraftkommune. I tillegg til dette fikk Suldal kommune det prestigetunge merket for Bærekraftig reisemål av Innovasjon Norge i 2020.

Innbyggertall: 3 782 pr. 1. kvartal 2022

Time kommune

Time ligger midt på Jæren, og regionbyen Bryne er adminstrasjonssenter i kommunen. Kommunen har er et variert næringsliv, med flest sysselsette innen industri, varehandel, hotell og restaurantbransjen. I tillegg er kommunen med plassering midt i matfatet på Jæren også en viktig jordbrukskommune.

Innbyggertall: 19 407 pr. 1. kvartal 2022

Utsira kommune

Ute i havgapet, i Nordsjøen ligger Norges minste kommune målt i innbyggertall Utsira. Den 6 km² store øya er kjent for sin store artsrikdom av fugler i trekksesongen. Tradisjonelt har fikse og jordbruk vært viktige næringer i øykommunen. 

Innbyggertall: 190 pr. 1. kvartal 2022

Vindafjord kommune

Vindafjord ligger på Haugalandet i skjæringspunktet mellom Haugaland, Ryfylke og Sunnhordland. Jordbruket er av stor betydning i Vindafjord, og det blir drevet mye storfe- og sauehold i kommunen. Industrien blir dominert av maskinindustri og bygging av skip og boreplattformer. 

Innbyggertall: 8 758 pr. 1. kvartal 2022

Tysvær kommune

Tysvær kommune er kjent for sin flotte og vekslende natur. Aksdal er kommunenes sentrum med næringsvirksomhet, rådhus og turistinformasjonen. Tysvær er også en del industri, der det meste er direkte eller indirekte knyttet til petroleumsutvinning.

Innbyggertall: 11 277 pr. 1. kvartal 2022