Universell utforming

På denne siden finner du nyttige lenker og informasjon om tilgjengelighetserklæringen alle norske kommuner skal ha på plass innen 1. februar 2023.Registering av ansvarlige for tilgjengelighetserklæring

Nyttige lenker:

UU-tilsynet: Informasjon om tilgjengelighetserklæring

Digitaliseringsdirektoratet: Universell utforming

Tidligere informasjonsmøter

I forkant av disse arrangementene kan det være lurt å ha sett opptaket fra det første webinaret til UU-tilsynet.

Dialog med leverandørene
Informasjonsmøte | Arrangør: Digi-nettverkene
Tidspunkt: 5.12.22, klokken 13:00 - 14:00

Teams-lenke til informasjonsmøte

Tilpasning til universell utforming i praksis – dokumenter og maler
Webinar | Arrangør: Digi-nettverkene
Tidspunkt: 30.11.22, klokken 09:00 - 10:00

Teams-lenke til webinaret

Regelverk for innhold og dokumenter på nettsider
Webinar | Arrangør: UU-tilsynet
Tidspunkt: 25.11.22, klokken10:00 - 11:00

Trykk her for å få tilgang til opptaket når det blir klart

Webinar om tilgjengelighetserklæring

Digitaliseringsdirektoratet: Bli kjent med tilgjengelighetserklæringen