Universell utforming

På denne siden finner du nyttige lenker og informasjon om tilgjengelighetserklæringen alle norske kommuner skal ha på plass innen 1. februar 2023.Fremtidige informasjonsmøter

Erfaringsutveksling om bruk av gratis testverktøy med Aukra kommune
Erfaringsdelingsmøte | Arrangør: UU-tilsynet og diginettverkene
Tidspunkt: 20.01.23, klokken 10:00 - 11:00 |

Teams-lenke til møtet

I forkant av disse arrangementene kan det være lurt å sjekke ut denne
siden hvor vi legger alt vi gjør fra digitnettverkene:

Lenke til IKT Orkidés side for videoopptak av informasjonsmøter UU

Registering av ansvarlige for tilgjengelighetserklæring

Nyttige lenker:

UU-tilsynet: Informasjon om tilgjengelighetserklæring

Digitaliseringsdirektoratet: Universell utforming

Demonstrasjonsvideo: Universell utforming av word-dokument

Tidligere informasjonsmøter

I forkant av disse arrangementene kan det være lurt å ha sett opptaket fra det første webinaret til UU-tilsynet.

Dialog med leverandørene
Informasjonsmøte | Arrangør: Digi-nettverkene
Tidspunkt: 5.12.22, klokken 13:00 - 14:00

DigiViken vil legge ut et opptak av webinaret

Tilpasning til universell utforming i praksis – dokumenter og maler
Webinar | Arrangør: Digi-nettverkene
Tidspunkt: 30.11.22, klokken 09:00 - 10:00

DigiViken vil legge ut et opptak av webinaret

Regelverk for innhold og dokumenter på nettsider
Webinar | Arrangør: UU-tilsynet

Du finner opptaket av møtet uu-tilsynets sider

Webinar om tilgjengelighetserklæring

Digitaliseringsdirektoratet: Bli kjent med tilgjengelighetserklæringen