Veikartene for 2023 er klare

For første gang er det utarbeidet et eget veikart for e-helse

Publisert : 13.02.2023

Veikartene for 2023 har nå blitt vedtatt av styringsgruppen. Veikartene skal gjøre det enklere for kommunene å få oversikt over når de ulike prosjekter om blir tilgjengelige for innføring.  

Digi Rogaland sitt veikart. En oversikt over hvilke prosjekter som kan innføres når.

Legger opp til mye aktivitet 

Årets veikart er delt inn i syv ulike fagområder, og veikartet tar for seg de prosjektene som kommunene har mulighet til å jobbe med i 2023. På veikartet ligger det hele 16 prosjekter, og selv om det ikke er meningen at kommunene skal jobbe skal jobbe med alle prosjektene, så er det tydelig at 2023 blir et år med høyt aktivitetsnivå.  

Nasjonale og regionale prosjekter 

Veikartet består av en kombinasjon av nasjonale og regionale prosjekter, og vært prosjekt er definert som regionalt og nasjonalt. Nasjonale prosjekter er nasjonale løsninger som ofte styres sentralt av KS, eller en annen aktør. 

Regionale prosjekter er lokale initiativ som drives gjennom Digi Rogaland, gjerne med flere kommuner i Rogaland som prosjekteiere 

Eget veikart for e-helse 

For første gang har det også blitt utarbeidet et veikart for e-helse. e-helse har blitt skilt ut ettersom det i tiden fremover vil skje enormt mye innenfor digitale helseløsninger, som skaper et behov for å gjøre dette så oversiktlig som mulig for kommunene. 

På veikartet for e-helse så har det i tillegg blitt satt opp en prioritering som sier noe om i hvilken rekkefølge de ulike løsningene bør innføres.  

Les mer om veikartet og prosjektene her