Vi ser en hånd som holder ev vinflaske og heller oppi et stort vinglass som står på en trebord. I bakgrunnen kan vi skimte et menneske.

Standardisering av skjenkebevilgningsprosessen

Se opptak av webinaret hos Skatteetaten, og få mer informasjon om det nye systemet.

Publisert : 05.09.2023

 

Skatteetatens prosjekt er for å standardisere og automatisere skjenkebevillingsprosessen, ved bruk av robotisert saksbehandling. Det dreier seg i første omgang om arbeidsprosesser for vandelsforespørslene fra kommunene. Skatteetaten, KS og diginettverkene inviterte torsdag til webinar, hvor det ble informert om prosjektet og den nye brevmalen. 

For å få automatisert prosessen i Skatteetaten, er det nødvendig at kommunene bruker en standardisert brevmal. Skatteetaten har jobbet sammen med seks ressurskommuner for å lage denne brevmalen.

Skatteetaten presentere torsdag prosjektet og den nye malen, og fortalte mer om selve automatiseringsprosessen. Målet er at kommunene får raskere svar på forespørslene når saksbehandlingstiden i Skatteetaten reduseres.

Den nye brevmalen kan åpnes og lastes ned via www.skatteetaten.no/vandelsvurdering

Målgruppe: Ansatte som jobber med skjenke-, salgs-, og serveringsbevilling, alkoholloven og serveringsloven samt ansatte i arkivtjenesten. Det kan også være av interesse for ansatte som jobber med digitalisering.

Se opptak av webinaret i lenken under:

Standardisering og automatisering av skjenkebevillingsprosessen i Skatteetaten-20230831_130203-Opptak av møte.mp4 (sharepoint.com)

Presentasjonen fra webinaret kan leses her:

31.08.23 Presentasjon til webinar med KS og kommunale diginettverk. Skjenkebevilling. Skatteetaten.pdf