God gang i innføringen av Kobo

Innføringen av det digitale systemet for kommunale utleieboliger, KOBO, startet tidligere i vår og flere kommuner har allerede godt i gang med arbeidet.

Publisert : 16.06.2022

Av: Eirik Haglund

Viktig med godt forarbeid

I løpet av våren har ni kommuner i Rogaland og Vestland begynt innføringen av Kobo. Digi Rogaland og Digi Vestland har koordinert innføringen i samarbeid med Husbanken, og til nå har alle kommunene registrert boliger i boligsystemet. Noen er også i gang med saksbehandlingsdelen av Kobo.

Basert på at alle av kommunene som har deltatt i vårens innføringsløp har kommet godt i gang er det tydelig at de samlingene som har blitt gjennomført før og under innføringsløpet har vært viktige for fremgangen.

I disse samlingene har kommunene jobbet med ROS-analyse, DPIA og prosess og gevinstarbeid, samtidig som de også har fått grundig innføring i løsningene. Før dette har også digitaliseringsnettverkene, sammen med Husbanken, laget en innføringshåndbok og maler for arbeidet.

At dette er nyttig kan vi blant annet se ved at seks av ni kommuner gjennomført DPIA i løpet av kort tid etter at samlingen ble gjennomført.

Flere innføringsløp frem mot 2023

I slutten av juni skal det første innføringsløpet evalueres, slik at vi kan bruke erfaringene til å lage et enda bedre innføringsløp for neste pulje, som skal i gang med å innføre Kobo allerede til høsten. Denne puljen kommuner vil også komme fra Rogaland og Vestland.

Målet er at alle kommuner kan ta i bruk løsningen fra 2023.

Les mer om Kobo her