Breddeprosjektet er endelig i gang

Pandemi og leveringsproblemer har ført til utsettelser, men nå er de første sensorene er i bakken

Publisert : 16.06.2022

– Etter at pandemien har ført til store leveringsproblemer, så har dette prosjektet blitt utsatt flere ganger, ettersom sensorene rett og slett ikke har kommet, forteller Rune Gåre.

Gåre har sammen med Terje Rygh vært primus motorer for prosjektet, men nå som Rygh er ute i pappapermisjon sitter Rune med prosjektansvaret for prosjektet som tester ut ulike bruksområder for sensorteknologi.

Gjesdal deler av sin kompetanse

Gåre som i dag deler arbeidshverdagen mellom Gjesdal og Stavanger kommune og Digi Rogaland, har jobbet med sensorteknologi i mange år, og har stått bak Gjesdal kommune sin arbeid innen bruk av sensorer. Dette har gjort Gjesdal til en foregangskommune innen å bruke sensorer til å effektivisere driften, noe resten av kommunene i Rogaland høster frukter av.

– Vi i Gjesdal har brukt sensorer i noen år allerede, men ved å dele på det vi nå vet om bruk av sensorer med flere kommuner, så får vi nå testet ut sensorer på flere steder og nye miljøer enn bare her i Gjesdal, sier Gåre.

Sensorene utplassert i Tysvær

De første sensorene har nå kommet, men vi venter fortsatt på majoriteten av sensorene, men de kommer forhåpentligvis i løpet av våren. Likevel så er den første forsendelsen med sensorer nå utdelt til kommunene.

En av kommunene som har mottatt sensorer er Tysvær.

De har allerede plassert ut sensorene, og er i gang med å teste bruken gjennom å måle trafikk og gjennomsnittshastighet i en hjertesone ved en skole.

Også her var Gjesdal involvert, ettersom ansatte i deres driftsavdeling var med ut til Tysvær for å hjelpe til med installeringen av sensorene i veibanen.

– Å ha kunnskapen og erfaringen til Gjesdal er uvurderlig i et slikt prosjekt. Det har hjulpet oss til å øke vår kompetanse innenfor sensorteknologi, slik at vi i fremtiden får mulighet til å hente inn veldig interessante data rundt trafikksikkerheten i kommunen, sier digitaliseringssjef i Tysvær kommune, John-Egil Osteig.

Hva skjer nå?

Ettersom det fortsatt er uavklart når den neste leveringen av sensorer kommer, er fremdriften i prosjektet fortsatt usikker. Men direktør i Digi Rogaland er tydelig på at ting kommer til å gå fort når sensorene først kommer.

– I dette prosjektet har vi fått god trening på å bruke energi på ting vi har kontroll over. Den internasjonale leveringssituasjonen får vi dessverre ikke kontrollert, men det vi kan er å sikre at vi er så godt forberedt at når sensorene først kommer, da skal ting gå fort, sier Hauge.