Faggrupper

Oppvekst

Faggruppen for oppvekst-området har vært i gang siden høsten 2022. De skal fremover jobbe med å etablere og organisere et nettverk med representanter fra hver kommune i Rogaland.  

I tillegg er dette prioriterte oppgaver for 2023:

  • Utvikle samarbeidet med andre Digi Oppvekst-nettverk i Norge 
  • Starte en veiledningsgruppe innen SkoleSec i Rogaland i samarbeid med SkoleSec 
  • Bidra med å forankre ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole når denne blir vedtatt. 

Time kommune leder dette fagnettverket, og Amund Junge, digitaliseringsrådgiver i oppvekst i Time, vil nå overta for skolesjef Pamela Sudmann, og representerer Digi Rogaland i KS sitt fag- og prioriteringsutvalg for oppvekst-området.

Har du spørsmål om saker relatert til oppvekst-området, eller ønsker du å bli en del av faggruppen?

Da ønsker vi å høre fra deg!

Kontaktinformasjon:

Amund Junge

Tlf: 51775058

Epost: amund.junge@time.kommune.no

Vi ser bilde av Amund Junge