Faggrupper

Informasjonssikkerhet og personvern

Faggruppen for informasjonssikkerhet er en felles arena for medlemskommunene for diskusjoner av aktuelle saker innen informasjonssikkerhet.

Faggruppen skal dele, gi råd, inspirere og tilrettelegge slik at alle kommuner i Rogaland kan ivareta  informasjonssikkerhet og personvern på en god måte.​

  • Faggruppen skal være et rådgivende kompetansemiljø innen informasjonssikkerhet og personvern ​
  • Vi skal gjøre hverandre gode ved å være en inkluderende samlingsplass som forvalter kompetanse innen informasjonssikkerhets- og personvernarbeidet​
  • Faggruppen skal belyse, drøfte og  foreslå løsninger på informasjonssikkerhets- og personvernutfordringer ​
  • Vi skal dele informasjon og gi råd knyttet til arbeidsprosesser og systemers livssyklus (anskaffelse, bruk og avvikling)​

Faggruppens leder

Kari Ødegård Aas, Sandnes kommune

e-post: kari.odegard.aas@sandnes.kommune.no

Foto av Kari Ødegård Ås