Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen mellom de 23 kommunene i Rogaland ble revidert i 2021, og beskriver ansvar, roller, finansieringer og retningslinjer.