Digi Rogalands digitaliseringsstrategi

Strategien er det ledende dokumentet for driften til Digi Rogaland.