Ressursgruppemøte

19 januar 2023

19. januar, klokken 10:00 i Stavanger

Publisert : 12.01.2023

Velkommen til ressursgruppemøte i Innovasjonsverkstedet til Stavanger kommune den 19. januar.

Agendaen er som følger:

10:00 -10:30 Velkommen, og runde rundt kommunene

10:30 -11:00 DR status

11:00 - 11:40      Diskusjonspunkter

  • Fredagswebinar –Teama? Når? Leverandører? Hvordan kan de bli mer relevante?
  • Hvordan få flere med i faggruppene?

11:40 – 12:00      Informasjonssikkerhet

12:00 -13:00        Lunsj 

13:00 -14:00      E-helse og FKJ

14:00 -15:00      Diskusjonspunkter

  • Kommunikasjon og informasjon; hvordan informeres aktuelle fagmiljøer i kommunene? Diskusjonspunkter:  Er det noe du syns er spesielt  krevende når dere skal informere andre avdelinger om ting som skjer i Digi Rogaland/innenfor digitalisering. Hva kan sekretariatet gjøre for å hjelpe til med dette?
  • Virksomhetsarkitektur som verktøy for å ‘sikre standardisering og felles arkitektur’ – konkretisering av dette målbildet og tanker om hvordan faggruppen for virksomhetsarkitektur skal arbeide for å hjelpe kommunene i Rogaland i denne retningen.      

Vi skal være i Sandvigå - Innovasjonsverksted, som ligger her:

Kart: Sandvigå 7, 4007 Stavanger