Grafisk fremstilling av hvilke grupper som er en faggruppe og hvilke som er ledernettverk

Slik ser faggruppestrukturen ut for 2023

Kompetanse

Å aktivt jobbe med å heve kompetansen innenfor de fagfeltene vi jobber med er et prioritert satsningsområde i Digi Rogaland. 

Ledernettverk og faggrupper

Kompetansedelen av Digi Rogaland sitt arbeid er sterkt knyttet opp mot fagruppene og ledernettverkene.

Hver gruppe eller nettverk jobber spesifikt med inn mot et fagområde. Forskjellen på en faggruppe og et ledernettverk er at medlemmene i et ledernettverk er kommunalsjefer innenfor fagfeltet. Samtidig vil et ledernettverk ofte jobbe mer strategisk enn en faggruppe.

Ledernettverk: e-helse, OppvekstPlan, bygg og geodataSosial og velferd

Faggrupper: Informasjonsikkerhet og personvernVirksomhetsarkitekturData og innsiktProsessforbedring og gevinstarbeid

*Vi jobber med å finne en leder til faggruppen for Data og innsikt, Virksomhetsarkitektur og Prosessforbedring og gevinstarbeid.

Grafisk fremstilling av hvilke grupper som er en faggruppe og hvilke som er ledernettverk
Slik ser faggruppestrukturen ut for 2023

Samtidig er tanken både med faggruppene og ledernettverkene at de skal være en arena der kommunene kan dele erfaringer, diskutere dagsaktuelle saker og heve den faglige kompetansen. Lederne for de ulike nettverkene og gruppene er også ofte Rogaland sin representant i nasjonale fag, prioriterings og styringsorgan.

Kompetanseløftet

For å lykkes med digitalisering er det flere områder enn de tekniske som kommunene må beherske. Derfor gjennomfører alle kommunene i Rogaland et kompetanseløft i digital transformasjon som skal 

Les mer