Kompetanseheving

En viktig del av Digi Rogaland sitt arbeid er å tilrettelegge for at kommunene i Rogaland skal få mulighet til å bygge kompetanse i egne organisasjoner. Et ledd i dette er at åå sette opp kurs og seminarer, legge tilrette for erfaringsdeling og sørge for at kommuneansatte får mulighet til å bygge nettverk på tvers av kommunegrensene.

Slik kan vi sørge for at den enkelte kommune, tjenesteområde, avdeling og ansatt ikke skal sitte alene med utfordringer som er relevante for alle. 

Nysgjerrig på når neste samling i ditt fagområde er?

Sjekk aktivitetskalenderen her!