Vi ser bilde av Ellen Bowitz, Christine Sandvold, Rune Hauge, Espen Kverneland, Kari Ødegård Aas, Kristin Barvik, og Ingeborg Tungland.

Bli med oss på laget!

Digi Rogaland søker flere som er engasjert i digitalisering. Vi trenger deg som vil bidra til å styrke samarbeidet mellom medlemskommunene i arbeidsutvalget (AU). Sammen blir vi sterkere!

Publisert : 07.12.2023

Arbeidsutvalget (AU) i Digi Rogaland består av engasjerte folk som er opptatt av digitalisering, og tenker at egen kommune har nytte av å sitte tett på de endringene som skjer.

Som regional enhet jobber Digi Rogaland for å samordne digitaliseringsinnsatsen i kommunene i Rogaland. Vi er et av digi-nettverkene som jobber i samarbeid med KS på oppdrag fra myndighetene for å organisere og innføre nye digitale løsninger i kommunene.

Vi søker nå etter flinke folk som vil bidra til å styrke samarbeidet mellom medlemskommunene, og sikre effektiv innføring av digitale løsninger til beste for innbyggerne, næringslivet og offentlig sektor.

En hovedoppgave i arbeidsutvalget er å lede ett av kompisnettvekene. Hvert AU-medlem har et særlig ansvar for involvering og forankring med et utvalg kommuner, våre kompiskommuner. Arbeidsutvalget skal involvere og engasjere sine dedikerte kompiskommuner ved faste møter.

I Digi Rogaland blir du kjent med de som jobber med digitalisering i andre kommuner, og får god oversikt over hva som skjer på nasjonalt og regionalt nivå, og i de andre digi-nettverkene. Dette er et arbeid i utvikling, og en prosess det er spennende å være en del av, og som kan få fart på digitaliseringen i din egen kommune.

Stillingen er basert på frikjøp fra din arbeidsgiver i en av rogalandskommunene, i en 20 prosent stilling.

Ta kontakt med Rune Hauge for mer informasjon.

En kort søknad sendes til rune.hauge@stavanger.kommune.no.

Avklar gjerne med leder/kommunedirektør før søknaden sendes.  

Vi ser frem til å motta din søknad!