Bildet viser de åtte medlemmene i koordinerinsteamet.

Stor nettverkssamling i e-helse

Kunnskapsdeling og samarbeid stod i sentrum da fagpersoner fra tjue rogalandskommuner møttes på Mosterøy.

Publisert : 16.10.2023

Av: Solfrid Sande

– Vi trenger dette nettverket for å utveksle kompetansen, og summen av den her i rommet er nok til å få fart på dette området. Derfor er det viktig for oss å dele erfaringer og kunnskap, sa Kristine Skjøthaug, leder for e-helse ledernettverk, da hun ønsket alle velkommen.

På programmet for de to dagene, stod endring og endringsledelse. Og hvordan de nye løsningene som innføres, også må nyttiggjøres, for å bedre tjenestene i kommunene. 43 fagfolk fra tjue rogalandskommuner, som jobber med e-helse fant veien til Mosterøy, og Utstein Kloster Hotell.

Bildet viser et av bordene i møterommet på samlingen, hvor Kristine Skjøthaug og Trine Voos sitter i livlig prat med de andre rundt bordet.
Fra venstre, Styrk Grimstad, Aslaug Beathe Lunde, Kristine Skjøthaug, Trine Vos og Arve Ubøe Rohde.

Nettverkene viktige

Christine Sandvold, koordinator for e-helse i DigiRogaland, forteller at hensikten med nettverket er å dele informasjon og erfaringer,  bygge kompetanse og gode relasjoner med andre som jobben inne e-helse. Samlingen er et møtepunkt to til fire ganger i året.

–Vi skal jobbe for å bli mer samkjørte på e-helseområdet, og dette er et fagfelt hvor det skal skje mye fremover. Derfor er dette kollegiet viktig, sier hun.

Digi Rogaland har en viktig rolle med å koordinere aktivitetene på e-helseområdet, og for å bedre og samordne kommunikasjonen ut til kommunene og helseforetakene.

Bildet viser Kristine Skjøthaug og Christine Sandvold som står utenfor hovedinngangen til Utstein Kloster Hotell.
Kristine Skjøthaug og Christine Sandvold.

Mellomlederne må med

Hvordan kan vi bruke ressursene best mulig for å støtte kommunene når de skal innføre nye digitale løsninger? Nøkkelen er å jobbe sammen med å innføre de nye løsningene på e-helseområdet, sier Sandvold.

– Vi blir mer effektive, og samarbeid bringer oss raskere til målet. Alle trenger ikke å finne opp «kruttet» selv. Vi må heller dele, gjenbruke og lære av hverandre, sier hun og legger til.

– Mellomlederne ute i kommunene er viktige å få med i denne prosessen. For det gjelder ikke bare å få løsningen innført, den må også tas i bruk for få effekten, sier Sandvold.

Planen er nå å jobbe for en nettverkssamling for mellomledere.

Bildet viser hele lokalet hvor møtet ble holdt. Vi ser mange runde bord, hvor det sitter folk rundt som snakker med hverandre.
Godt oppmøte og stor interesse for utviklingen og oppgavene på e-helsefeltet i Rogaland.

På hjemmebesøk

Koordinatorene for Nettverk for velferdsteknologi og hjemmeoppfølging i regi av KS, Trine Vos fra Sandnes kommune, og Arve Ubøe Rohde fra Karmøy kommune, har dratt rundt på besøk til alle rogalandskommunene. De ønsket å finne status for arbeidet ute og hvilke utfordringer de har i møte med innføringen av velferdteknologi.

Bildet viser Trine Voos og Arve Ubøe Rohde som står utenfor hovedinngangen ved hotellet.
Trine Vos og Arve Ubøe Rhode, fra Nettverk for velferdsteknologi og hjemmeoppfølging.

– Vi må jobbe sammen på tvers av regionen, for felles innsats for anskaffelser, og ønsker å være nyttige for dere ute i kommunene, sier Trine Vos.  

Målet er å ha oversikt over kommunenes behov, og drive nettverksarbeid som bidrar i utviklingen innen e-helse. Et behov som er kommet frem er: 

– Få lederne til å se nytten av teknologi. De er presset på ressurser, og må få bistand til å se de langsiktige gevinstene av å ta i bruk e-helse løsningene, sier Trine Vos. 

Bildet viser personer som sitter i samtale rundt bordet på e-helse samlingen.
Kunnskapsdeling og ulike øvelser for å bli bedre kjent, skapte god stemning rundt bordene.

På bildet øverst på siden: Fra venstre, Christine Sandvold, Kristine Skjøthaug, Arve Ubøe Rohde, Eva Tone Fosse, Trine Vos, Aslaug Beathe Lunde, Hannah Henrichsen og Styrk Grimstad, som alle med i e-helsekoordineringsgruppen.