Bildet viser et kart over Rogaland.

Rogaland fylkeskommune blir med i Digi Rogaland

– En god nyhet, sier Rune Hauge, direktør i Digi Rogaland. Fra 1. januar 2024 blir Rogaland fylkeskommune medlem i Digi Rogaland.

Publisert : 03.11.2023

– Som fullverdig medlem håper og tror jeg at de vil ta en sentral posisjon med å drive digitaliserings samarbeidet videre i Rogaland og nasjonalt, sier Rune Hauge, direktør i Digi Rogaland.

Rogaland fylkeskommune har fulgt Digi Rogaland starten av digitaliseringssamarbeidet i Rogaland. Direktør i Digi Rogaland, Rune Hauge forteller de har nå mottatt den svært gode nyheten om at fylkeskommunen blir fullverdig medlem i Digi Rogaland fra 1. januar 2024. Fylkeskommunen har allerede deltatt i faggrupper og annet samarbeid i lang tid.

Vil ha tettere samarbeid 

– Vi ser frem til å bli fullverdig medlem i det viktige arbeidet Digi Rogaland gjør. Rogaland fylkeskommune har en visjon som sier at vi skal jobbe for en bærekraftig utvikling og sterke fellesskap over heile Rogaland, og for å få til dette må vi samarbeide tett med kommunene, også innen digitalisering, sier Gunn Claire Westad, fylkesdirektør.

Bildet viser fylkesdirektør, Gunn Claire Westad.
Foto: Maren Ege Tjoflåt