Presenterte arbeidet i faggruppene

Etter ønske fra styringsgruppen presenterte faggruppelederne sine faggrupper og ga en kort status for hva gruppene har jobbet med til nå.

Publisert : 12.09.2022

Åtte faggrupper

I dag har Digi Rogaland åtte faggrupper, som alle jobber med sine spesifikk fagfelt. Noen av gruppene er synkronisert med de nasjonale fagområdene, og speiler samstyringgstrukturen, og noen grupper dekker mer regionale behov.

På denne måten sikrer vi at arbeidet vi gjør her i Rogaland er i samsvar med det nasjonale arbeidet, samtidig som vi også spisser deler av arbeidet til behov som kommunene her i regionen har.

God gang i faggruppene

Det er forskjell på hvor lenge hver faggruppe har vært i drift, noe som gjør at gruppene er på ulike steder utviklingsmessig. Noen av gruppene har vært operative i flere år, og kan derfor allerede drive med kompetansebygging og rådgiving innenfor sine fagfelt. Andre har nettopp blitt etablert, og jobber derfor med å rekruttere medlemmer og lage mandat.

Disse forskjellene gjorde seg også synlige da faggruppelederne redegjorde for status, og innleggene ble derfor en fin visualisering av både bredden i aktivitetetene i samarbeidet, men også hvordan de ulike fasene skiller seg fra hverandre.

Samtidig skryter direktør Rune Hauge av hvordan det jobbes i faggruppene.

- Uavhengig av hvor langt faggruppene har kommet, så er vi veldig fornøyd med hvordan det jobbes i de ulike gruppene nå. Gode faggrupper er steder som både er med på å gjør prosjektene våre bedre, men som også fungerer som arenaer der fagfolk fra ulike kommuner møtes. På den måten er gode faggrupper viktig både for kommunene som helhet og for de fagpersonene som jobber i kommunene i Rogaland, sier Hauge  

Lyst til å se på gjennomgangen?

Trykk på denne lenken, og se alle presentasjonene (PS! Du trenger tilgang til Digi Rogalands Teams-område).