Nytt samarbeid med næringsaktører

Digi Rogaland får med seg næringsavdelingen i Stavanger kommune, Næringsforeningen og Skape i arbeidet med livshendelsen, Starte og drive bedrift.

Publisert : 06.11.2023

Av: Solfrid Sande

Digi Rogaland tar ansvar for å jobbe med Starte og drive bedrift, når Digi-nettverkene fordeler arbeidet med syv livshendelser. Digi Rogaland skal sammen med næringsavdelingen i Stavanger kommune, Næringsforeningen og Skape gi innspill og råd i arbeidet med å legge til rette for en gode løsninger som støtter tjenestebehovet hos aktørene som driver næringsvirksomhet. 

Bakgrunn er regjeringen og KS, sin felles digitaliseringsstrategi, hvor arbeid med sammenhengende tjenester, representert med syv livshendelser, står sentralt:

  • Få barn
  • Alvorlig sykt barn
  • Miste og finne jobb
  • Dødsfall og arv
  • Ny i Norge
  • Starte og drive en frivillig organisasjon
  • Starte og drive en bedrift.

Hva skjer fremover

Brønnøysundregistrene eier livshendelsen, Starte og drive bedrift, og de ønsker nå innspill til 2024 aktiviteter rundt forenklinger for næringslivet. Det blir et regionalt arbeidsmøte 20. november med tema forenkling, med deltakelse fra alle våre samarbeidspartnere regionalt.

Senere i november vil Digi Rogaland har et statusmøte med KS, Digdir, Brønnøysundregistrene og Digi Nordland som er med som støttenettverk.

Les mer om Livshendelser

KS´ arbeid med livshendelsene - KS

Brønnøysundregistrene: Livshendelsen starte og drive bedrift | Digdir

Prioriterte livshendelser | Digdir

 

Bilder er en tegning av to personer med koffert som tar hverandre å hånden.
Illustrasjon: Digdir