KS søker fagressurs

Vil du jobbe med samfunnsutvikling og norsk kommunesektor nasjonalt? KS søker nye krefter fra medlemmene til fagområdet plan, bygg, eiendom og geodata!

Publisert : 11.12.2023

KS har behov for kapasitet og kompetanse i KS, på området. KS søker derfor frikjøp av ca 50 % stilling av en faglig erfaren rådgiver fra et av våre medlemmer, med frist snarest, eller 20. desember 2023.

I KS er det avdeling SIKT (Strategisk IKT og digitalisering) som er ansvarlig for KS’ interessepolitikk og kommunesektorens strategiske samordning på digitalisering. Dette gjelder også kommunesektorens strategiske råd og utvalg på plan, bygg, eiendom og geodata, samt samstyringsstrukturen for digitalisering for øvrig, herunder koordineringen av de regionale digitaliseringsnettverkene.

Utviklingsarbeidet i kommunesektoren skjer først og fremst i samspill mellom medlemmene. Utover å ha en nær kobling til egen kommune, og tilhørende fagnettverk og kompetanse, vil rådgiveren jobbe tett sammen med både fagansvarlig for plan, bygg, eiendom og geodata, men også en rekke andre flinke folk i KS! Rådgiveren vil ha en viktig og fasiliterende rolle på området for digitalisering i teknisk sektor, og utbredt kontakt både med medlemmene, nasjonale myndigheter og leverandørmarkedet. Her er det altså sjanse til å ta i bruk, og bygge nettverk, og se det lokale i lys av det nasjonale – og like viktig: det nasjonale i lys av de lokale behovene!

For mer informasjon, ta kontakt med Rune Hauge, direktør i Digi Rogaland.

www.rune.hauge@stavanger.kommune.no

Vi ser KS sin logo og ornament.