KS med felles rammer og anbefalinger til journalsystemer

Ved anskaffelser av EPJ-systemer i kommunene, har KS laget et dokument som kan brukes til veiledning i prosessen.

Publisert : 14.11.2023

Sammen med kommuner har KS laget Felles rammer og anbefalinger som vil gi kommunene støtte i anskaffelsesprosessen. Samtidig får leverandørene vite hva sektor forventer av dem.

KS skriver at målet er at dokumentet skal understøtte kommunenes anskaffelsesprosesser, skape felles retning, samt gi leverandørmarkedet en klarere forståelse av forventninger og rammer som de vil måtte forholde seg til i kommende anskaffelser.

Les mer om bakgrunn på KS.noFelles rammer og anbefalinger ved anskaffelser - KS

Dokumentet: Felles-rammer-og-anbefalinger-ved-anskaffelse-av-journallosninger-i-kommunene.pdf

Vi ser KS sin logo og ornament.