Bildet er en illustrasjon, hvor vi ser en datamaskin og en hånd med en nøkkel som vil låse den opp.

KS-kampanje om informasjonsikkerhet lansert

KS fagråd for informasjonssikkerhet og personvern lanserte kampanjen under Sikker kommune 2023. Se opptak av webinaret og hent informasjonsmateriell!

Publisert : 20.11.2023

KS lanserer kampanjen om informasjonssikkerhet og personvern for ansatte i kommuner og fylkeskommuner under Sikker kommune 2023. KS skriver på sine nettsider at målet med kampanjen er å utløse en «refleks» hos ansatte som gjør at sikkerhet er noe som faller helt naturlig i den digitaliserte hverdagen.

Det er valgt ut ti tema som det er satt ekstra fokus på:

  • Låse enheter. Ønsket atferdsendring er at de ansatte alltid låser sine digitale enheter.  
  • Passord. Ønsket atferdsendring er at ansatte alltid lager sterke passord.   
  • Pålogging via linker. Ønsket atferdsendring at ansatte alltid logger på via nettsteder og ikke via linker.  
  • Mobile enheter er personlig. Ønsket atferdsendring er at ansatte aldri låner ut mobile enheter som er utdelt av kommunen eller fylkeskommunen.  
  • Ikke sende sensitive opplysninger på e-post. Ønsket atferdsendring er at e-post aldri benyttes til å sende sensitive eller taushetsbelagt informasjon.   
  • Lagring av informasjon. Ønsket atferdsendring er at ansatte aldri lagrer kommunens informasjon i private systemer.  
  • Sikkerhet på hjemmekontor og på reise. Ønsket atferdsendring er at ansatte er oppmerksomme på om noen lytter til jobbrelaterte samtaler eller ser skjermer med jobbrelatert informasjon.   
  • To-fakturautentisering. Ønsket atferdsendring er at ansatte benytter sikre løsninger der det er mulig.  
  • Samtykke ved deling av bilder eller film. Ønsket atferdsendring er at ansatte alltid sørger for å ha samtykke.   
  • Meld fra. Ønsket atferdsendring er at ansatte alltid kontakter IT-support eller avvikssystem dersom de er usikre på e-poster/meldinger. 

Kampanjen er gratis å bruke, og i lenken kan dere laste ned informasjonsmateriell til bruk i kommunene og i fylkeskommunen. Informasjonskampanje om personvern og informasjonssikkerhet - KS

Se webinaret i opptak her: Opptak fra Sikker kommune 2023 - KS

Sikker kommune 2023 - Del 1 - YouTube

Sikker kommune 2023 - Del 2 - YouTube

Kampanje for økt it-sikkerhet - YouTube

Bildet viser en illustrasjon av en hånd som holder en mobiltelefon og prøver å taste inn en kode.