Fotoet viser havnen og sentrum av Arendal. Det ligger mange seilbåter til kai og vi ser folk som går rundt havnen, blant boder og blomsterbed.

E-helse på Arendalsuka

Stavanger kommune og Digi Rogaland holder to arrangementer rundt tema e-helse i Stavanger-teltet.

Publisert : 07.08.2023

Digital hjemmeoppfølging: Hva er gevinsten og hvem tar regningen?

Skal teknologi i helsetjenesten erstatte mennesker, eller er det bare kvalitetsforbedring?

Dette er spørsmål Stavanger kommune og Digi Rogaland skal stille under #Arendalsuka! Hold av torsdag morgen for spennende diskusjoner i teltet som deles med Universitetet i Stavanger (UiS)

Kristine Skjøthaug, avdelingssjef e-helse og velferdsteknologi i Stavanger kommune, og leder for e-helsenettverket i Digi Rogaland er med som arrangør, og deltaker i panelet når digital hjemmeoppfølging skal diskuteres.

Digital hjemmeoppfølging: Hva er gevinsten og hvem tar regningen? - Arendalsuka

Om arrangementet: Digital hjemmeoppfølging (DHO) gir gevinster for enkeltpersoner og samfunnet, samtidig utfordrer det den tradisjonelle måten å levere tjenester på. DHO tilbys innbyggere som ikke nødvendigvis har kommunale tjenester i dag. Kommunen tar på seg oppgaver som tidligere ble løst hos fastlegen eller i spesialisthelsetjenesten.

Oppgaveglidningen som skjer med digital hjemmeoppfølging kan være ønsket og fornuftig, samtidig – har kommunene kapasitet til å ta denne oppgaven når det koster mer og gevinstene blir synlige i andre deler av verdikjeden?

Teknologiens rolle i en bærekraftig helsetjeneste - Arendalsuka

Om arrangementet: Erfaringen vår er at teknologi oppfattes som positivt, så lenge det ikke utfordrer den menneskelige kontakten. Når teknologi tas i bruk nettopp for å erstatte mennesker blir det vanskeligere å akseptere, samtidig peker Helsepersonellkommisjonen på at det er nettopp det vi må gjøre. For å sikre bærekraftige helsetjenester i fremtiden må vi erstatte mennesker med teknologi. 

Helsepersonell-loven pålegger helsepersonell å utøve faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp, men hvordan ser omsorgsfulle teknologistøttede tjenester ut? 

Les mer om Arendalsuka og alle arrangementene her:

Arendalsuka - Arendalsuka