Illustrasjonsfoto fra Kakadu, viser noen blide damer som får hjelp med til å løse digitale utfordringer. De ser på en smart telefon.

DigiHjem – Nytt prosjekt om digital inkludering

Digi Rogaland går sammen med Kakadu og Norwegian Smart Care Lab for å trygge og øke bruken av mobile trygghetsalarmer.

Publisert : 17.10.2023

Av: Solfrid Sande

DigiHjem, som skal motvirke digitalt utenforskap er i gang. Bakgrunn for prosjektet er behovet for lavterskel veiledningstilbud for personer med lav digital kompetanse. Opplæring kan øke nytteverdien og bruken av velferdsteknologi.

– Vi skal kartlegge opplæringsbehovet for bruk av mobile trygghetsalarmen, og lage opplæringsmateriell sammen med Kakadu. De har sin helt egen oppskrift som forenkler opplæringen for mennesker med lav digital kompetanse, forteller Christine Sandvold, prosjektkoordinator i Digi Rogaland.

Digitalt utenforskap hos eldre

Vår nye samarbeidspartner Kakadu, ble stiftet i 2020 med en visjon om å inkludere alle i den digitale hverdagen, med gode løsninger som forenkler bruken, samhandlingen og opplæringen. Kakadu tilbyr blant annet gratis steg-for-steg oppskrifter i bruken av digitale tjenester på nett. Når om lag 600 000 personer sliter med å ta del i det digitale samfunnet, og majoriteten av disse er over 60 år, er behovet stort.

Da Statsforvalteren i Rogaland, inviterte til ressursforum, for Leve hele livet og Bo trygt hjemme reformene nylig var digital ekskludering blant eldre tema. Christine Sandvold, og Ingvild Erøy Pretsårhus, fra Kakadu deltok og fortalte om arbeid med nye digitale tjenesteløsninger, digital inkludering, og om samarbeidet i DigiHjem. 

Bildet viser Ingvild Erøy og Christine Sandvold.

– Kommuner representerer for oss et viktig lag i økosystemet vårt, for å lykkes med digital inkludering. Dette samarbeidet er en viktig brikke i et stort puslespil, sier Erøy Prestårhus, som ser frem til å jobbe med prosjektet.

Sammen skal de nå teste og lage opplæringsmateriell. Både brukere, pårørende og ansatte i kommunene må lære seg hvordan dette fungerer på en enkel måte. Det hjelper ikke å ha nye digitale løsninger, om folk ikke kan bruke den, mener Sandvold og Erøy.

Lavterskel veiledning - Kakadu forklarer

Prosjektet skal bidra til å øke nytteverdien av Kakadu sin tjeneste, også inn mot segmentet velferdsteknologi. Kakadu har i dag en lansert tjeneste i markedet, med kunder som BankID og Schibsted med på laget. Prosjektet vil være en viktig aktør og bidragsyter for å sikre viktig innsikt, og videreutvikle tjenesten i retning av læringen som opparbeides.

Alt skal testes og evalueres innen juli 2024. Mål: Opplæringsmateriell som kan trygge og øke bruken av digitale tjenester. Dette kan avlaste helsetjenesten ved at ansatte og pårørende gjennomfører egen opplæring.

Digi Rogaland er prosjekt eier, med Christine Sandvold som prosjektkoordinator. Marit Hagland fra Norwegian Smart Care Lab er prosjektleder.

Kakadu: Oppskrifter for å mestre det digitale - helt gratis

Bildet viser tre eldre damer som ser på en smarttelefon.